Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шпига Петро Семенович

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:доцент кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь:кандидат технічних наук
Стаж роботи:45 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • цифровізація публічного врядування;
 • цифрові та веб-технології;
 • комп'ютерні мережі та цифрова інфраструктура публічного врядування;
 • аналітичні методи та візуалізація даних;
 • інноваційні освітні технології;
 • моделювання складних систем;
 • надійність складних систем.

Наукові здобутки:

 • більше 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
 • рішенням вченої ради Київського міжнародного університету у 2005 році присвоєне звання професора університету.

 

Практична діяльність:

 • наукова робота в Національній академії наук, консультування в ДП "Державний центр інформаційних ресурсів України", науково-викладацька діяльність у Національній академії державного управління при Президентові України та Київському міжнародному університеті, наукове керівництво аспірантами, консультування підготовкою магістерських робіт;
 • створення та адміністрування власних навчально-тренувальних сайтів для забезпечення навчального процесу та набуття студентами практичних навичок роботи з сайтами;
 • керівництво  Центром інформаційних технологій Київського університету права НАН України, забезпечення роботи локальної мережі та робочих станцій університету, системний адміністратор ТОВ “Інтелектуальні Системи ГЕО”.

 

Перелік дисциплін:

Електронні послуги, Інформаційна політика в Україні, Інформаційні системи та технології в державному управлінні, Інструментальні засоби електронного офісу, Аналітичні методи, Електронне урядування, Реінжиніринг у публічному управлінніі,  Дослідження операцій, Комп’ютерні мережі та телекомунікації, Інформатика та комп’ютерна техніка, Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, Міжнародна інформація, Міжнародні комунікації, Веб-технології та веб-дизайн, Економіко-математичне моделювання, Захист інформації в інформаційних системах, Комп`ютерні видавничі технології, Математичне моделювання та прогнозування в інформаційних системах, Математичне програмування, Об'єктно-орієнтоване програмування, Теорія ймовірностей і математична статистика.

 

Підвищення кваліфікації:

 • “Вдосконалення викладацької майстерності”, Львівський національний університет імені Івана Франка в рамках проєкту UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання», сертифікат № U/2023/0177 від  01.12.23. Кількість годин: 180 або 6 кредитів ECTS.

 • "Основи Web UI розробки 2022", Lviv IT School та Prometheus, сертифікат від 11.04.2023, 65 годин.

 • "Візуалізація даних", Prometheus, сертифікат,  31.03.2019, 60 годин. 

 • Основи тестування програмного забезпечення. 2016. 80 годин. Lviv IT School. URL-адреса сертификата http://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4a8aff3c42764e2ea03fcb2c87bc913c  

Нагороди:

 • Грамота Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом" (2020).
 • Медаль "В пам'ять 1500-річчя Києва" за успіхи в проектуванні, розробці та впровадженні комплексу програм "Планування режимів роботи АСУ ТП магістральних нафтопроводів".
 • Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України за зразкове виконання посадових обов'язків і вагомий внесок у підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2018).

Наукова діяльність:

 • відповідальний виконавець науково-дослідної роботи"Інформаційно-комунікативна складова публічного управління: навчально-методичні розробки" (2017-2018), участь у виконанні НДР “Сервісна діяльність органів публічної влади в умовах розвитку цифрового суспільства” (2019-2021).
 • член авторського колективу з розробки першого в історії держави електронного картографічного атласу енциклопедичного рівня – Національного атласу України, який відмічений Державною премією України в галузі науки і техніки та премією імені В. І. Вернадського Національної академії Наук України.

Профілі в наукометричних базах: