Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гаєвська Лариса Анатоліївна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор наук з державного управління
Стаж роботи:15 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування:
 • державна служба.

Наукові здобутки: 

понад 115 наукових праць, в т.ч. 3 монографії, понад 60 статей у наукових журналах, 7 навчально-методичних праць та ін.

Практична діяльність:

 • досвід роботи в органах державного управління (стаж державної служби -17 років) та науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти (12 років)
 • експерт Українського культурного фонду за програмою «Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії (ДОРС)

Громадська діяльність:

 • у 2014-2021 рр. - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 для захисту дисертацій Національної академії державного управління при Президентові України;
 • член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України з державного управління «Публічне урядування» та «Вісник післядипломної освіти» серія «Управління та адміністрування»

Підвищення кваліфікації:

 • Академія «Вища школа бізнесу» (Akademia WSB, Домброва-Гурнича, Польша, ЄС). European education project “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Education Practice”, (01.08.2022 - 19.01.2023), обсяг 180 годин. Сертифікат № 787/2022/2023/ WSB

 • Східноєвропейський інститут психології (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii, Krakow (Polska), Professional development program «Innovative methods of teaching, learning and management: the latest word and European practices» (08.12.2022 по 10.12.2022), обсяг 16 годин. Сертифікат від 10.12.2022.

 • Національна академія державного управління при Президентові України, сертифікат, короткострокова програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки» закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних та освітньо-наукових рівнів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 12 березня 2021 року, 30 год.

 • Університет правових наук і управління імені Л.Петражицького (Республіка Польща), сертифікат, «Тенденції розвитку освітнього процесу у сфері державного управління в Україні та в країнах ЄС», 22 березня 2019 року, 180 год.

 

Перелік дисциплін:

 • Інституціоналізація та нормопроектування
 • Правозастосування в публічному управлінні
 • Методологія наукових досліджень
 • Державний протокол та діловий етикет публічної служби

Профілі в наукометричних базах: