Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Карлова Валентина Володимирівна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор наук з державного управління
Стаж роботи:34 роки
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

  • державна політика;
  • публічне управління та адміністрування.

Наукові здобутки:

Є автором понад 130 наукових і навчально-методичних праць. Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з державного управління: Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 52.051.11 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Практична діяльність:

Має значний досвід науково-педагогічної роботи та у сфері державного управління, зокрема заступника голови Новоайдарської районної державної адміністрації в Луганській області з політико-правових питань (1996–1999 рр.), заступника начальника управління, начальника відділу, завідувача сектора в структурних підрозділах Національної академії державного управління при Президентові Україні (2002–2006 рр.). Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.  Член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові Україні (2016–2021 рр.).Член робочої групи з підготовки Державної цільової програми забезпечення розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя (2016-2018 рр.)

 

Підвищення кваліфікації:

  • Європейський Соціально-технічний університет в Радомі (Польща) за програмою «Лідерство в публічному управлінні: методологічні та практичні аспекти», 6 кредитів ECTS (180 годин). Сертифікат про стажування LD-039-31012021, 31 січня 2021 р.

  • ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою флеш-курсу «Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора», 1 кредит ECTS (30 год.). Сертифікат про підвищення кваліфікації № 1029/21-ВУ 22.02.2021 р.

  • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний коучинг», КНЕУ ім. В.Гетьмана, 27.06.2023, 180 навчальних годин (6 кредитів), сертифікат № 0656

 

Перелік дисциплін:

  • Державна політика та публічне управління;
  • Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • Цінності та корпоративна культура державної служби.

Профілі в наукометричних базах: