Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Королюк Тетяна Олександрівна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:13 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • державна кадрова політика та реформування державної служби;
 • управління якістю, стандартизація, сертифікація;
 • цифрова демократія та цифровізація національної економіки

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09/2018-дотепер –доцент кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 09/2014-08/2018 –доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 01/2012-08/2014 – старший викладач кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 09/2009-06/2011 – асистент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 12/2008-06/2009 – асистент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • Протягом 21-27 листопада 2022 р. - участь у програмі підвищення кваліфікації «Бренд науковця в цифровому світі», яка організована ГО «Інноваційний університет» спільно з  Офісом підтримки вченого. Мета програми – надання знань про те, як ефективно доносити цілі та результати дослідницьких проєктів до потенційних інвесторів, влади та громадськості, просуваючи тим самим власний бренд. Протягом тижня в дружній та інтерактивній віртуальній атмосфері організатори (Ващук О., Яцишин А., Баликін І., Яцишин Т., Касян С., Ковальчук О.) та спікери заходу допомагали  оволодіти знаннями, виробити вміння за такими напрямами: успішна кар’єра науковця, ефективна комунікація, управління емоціями, успішна презентація, імідж вченого в цифровому світі, використання інструментів відкритої науки та наукометричних баз для популяризації власних наукових досліджень, цифрові технології та соціальні мережі у популяризації наукових здобутків. Кожен модуль передбачав виконання індивідуальних завдань та самостійну роботу. Завершальним етапом участі в програмі є власна презентація (відеоролик) пітчу про себе перед потенційним інвестором
 • учасниця програми "Дистанційні технології в освітньому просторі університету"(курси підвищення кваліфікації Інституту дистанційної освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022);
 • учасниця програми "Активні громадяни"(тренінг Британської Ради, 17-20.10.2022);
 • членкиня проєктної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2021);
 • учасниця програми "Один пояс, один шлях" (участь у круглому столі "Напрями економічного співробітництва України та Китаю в контексті реалізації "Шовкового шляху", Шанхайський університет фінансів та економіки, Шанхай, 2017);
 • учасниця програми "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"(тренінг Британської Ради, 2016);
 • учасниця презентації німецько-української бакалаврської програми "Публічне управління та адміністрування" (Національна академія державного управління при Президентові України, 2016);
 • учасниця проєкту "Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу" (№529031-LLP-2012-UA-AJM-MO)(спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015);
 • учасниця програми "Використання платформи MOODLE в навчальному процесі"(тренінг, ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015)
 • учасниця програми "Технології інноваційного навчання в економічному університеті" (тренінг кафедри педагогіки та психології, розробка педагогічного проєкту «Запровадження технологій проблемного навчання та навчання як навчального дослідження до вивчення дисципліни «Макроекономіка», ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013)

Наукова діяльність:

 • виконавець науково-дослідного проєкту "Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України". Номер ДР  0117U001196 (МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; керівник Малий Іван Йосипович; викон.: Ємельяненко Л.М., Радіонова І.Ф., Королюк Т.О. [та ін.], 2017-2019);
 • виконавець науково-дослідного проєкту "Дослідження з розвитку програми "Один пояс і один шлях" та трансформації відкритої економіки Китаю в умовах будівництва нового світового економічного порядку" (спільний науковий проєкт ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" та Шанхайського університету фінансів та економіки, викон.: Малий І.Й., Королюк Т.О., Лю Сяоїнь, Жань Жоньмін [та ін.], 2017-2018)

Здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях та конкурсах наукових робіт, написання статей для наукових фахових видань  

Авторські свідоцтва:

 • Твір наукового характеру «Практикум «Макроекономіка» / Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.І. Усик, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.С. Волощенко, Я.О. Костенок, Жданов В.І.; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 08.06.2018. № 79671.

Навчально-методичні розробки:

 • навчальні посібники "Макроекономіка: практикум" (2018),  "Макроекономіка: базовий курс" (2016), "Макроекономічна політика" (2013);
 • навчальні дисципліни: бакалаврський рівень: "Управління якістю: стандартизація, сертифікація, ліцензування", "Вступ до спеціальності", "Публічне управління", "Публічне управління та адміністрування", "Консалтинг в публічному управлінні" "Управління публічними фінансами", "Національна економіка";     магістерський рівень: "Публічні фінанси: управління та консалтинг"
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Публічне управління" (2022), Програма організації та проведення виробничої практики для студентів спеціалізації «Публічне управління та адміністрування" (2020)

Підвищення кваліфікації:

 • НБУ, школа фінансової грамотності “Талан” для педагогів, сертифікат №30/06-16; “Фінансова грамотність”, 28.07.2023; 0,7 ECTS (20 год);
 • Національний ун-т водного господарства та природокористування, проєкт Еразмус+ модуль Жана Моне, що фінансується ЄС; сертифікат, “Європейські публічні відносини, комунікації та медіа”, 15.06.2023; 1 ECTS (30 год);
 • Освітній центр Верховної Ради України та Центру протидії дезінформації РНБО” сертифікат №07166;  “ДезінFAKEція твого інфопростору”; 0,6 ECTS (18 год);
 • Компанія “UGEN”; сертифікат № 266; “Uni-Biz Bridge: коучинг, менторство, наставництво”; 31.05.2023; 0,3 ECTS (10 год);
 • ГО “Прогресильні”; сертифікат №ПВ-0623;  “Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти”; 01.05.2023; 1,0 ECTS (30 год);
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат №GDTfE-06-П-01067; «Цифрові інструменти Google для освіти» (поглиблений рівень); 29.01.2023; 0,5 ECTS (15 год);
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат №GDTfE-06-С-03972; «Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень); 22.01.2023; 0,5 ECTS (15 год);
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку»; сертифікат №GDTfE-06-Б-07450; «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовийрівень); 15.01.2023; 1,0ECTS (30год);
 • КНЕУ імені Вадима Гетьмана; сертифікат №0451; «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»; 15.12.2022, 4 ECTS (120 год);
 • ГО “Інноваційний університет”, Офіс підтримки вченого; сертифікат №1529; «Бренд науковця у цифровому світі»; 05.12.2022, 1 ECTS (30 год);
 • British Council; certificate, «Active Citizens»; 20.10.2022, 1 ECTS (30 hours)

 

Профілі в наукометричних базах: