Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Малий Іван Йосипович

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:36 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • антикризове управління національною економікою;
 • державне та регіональне управління;
 • макроекономічне оцінювання бізнес-середовища.

Досвід науково-педагогічної роботи:

 
 • завідувач кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2018 - 2021);
 • завідувач кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2008-2018 рр.);

Експертна, проектна та громадська діяльність:

 • 2017-2018 – стажування в Шанхайському університеті фінансів та економіки (Китай, м. Шанхай).
 • З 2017 - очолює виконання науково-дослідного проекту МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України».
 • З 2016 - участь у складі науково-методичної комісії спеціальності «Публічне управління та адміністрування» МОН України.

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • Співпрацює з Міжнародною Асоціацією інституційних досліджень, Міжнародною Асоціацією з політичної економії, Науково-дослідним центром «Школа шанхайської економіки» Шанхайського університету фінансів та економіки (Китай, м. Шанхай).
 • Серед додаткових видів діяльності - членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та редакційній колегії міжвідомчого науково-теоретичного журналу «Економічна теорія», а також збірників «Стратегія економічного розвитку України» та «Формування ринкової економіки».

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), «Макроекономічна політика» (2013), «Економіка державного сектору» (2007);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017), «Макрорегулювання фінансового сектору» (2015).

Підвищення кваліфікації:

 • Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Сертифікат про підвищення кваліфікації МОНУ НМЦ від15.09.2021 р., Тема: «Основи тестології та розробки тестових завдань», (14 годин, 22.07-6.09.2021 р.).

 • Національний банк України, Навчальний центр, Сертифікат НБУ від 13.11.2020 р., Тема: «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України» (8 годин, 12-13 листопада 2020 р.).

 • Університет імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Програма «Вивчення європейського досвіду реалізації інноваційних підходів до організації роботи сучасного університету, наукової та грантової діяльності, апробація результатів наукових досліджень, набуття досвіду використання інформаційних технологій в навчальному процесі, вдосконалення методик викладання дисциплін економічного циклу», сертифікат № 6KV – 2619, 11 червня 2019 р. - 16 червня 2019.

Профілі в наукометричних базах: