Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Никифоров Анатолій Євгенович

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:35 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • інвестиційно-інноваційна політика;
 • конкурентна політика.

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09/2018 – 06/2021: професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 09/2014 - 08/2018: професор кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 03/2010-09/2014: заступник завідувача кафедри, доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана";
 • 09/1992-03/2010: доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 11/1984-09/1988: завідувач сектором, старший науковий співробітник відділу економічних досліджень Науково-виробничого об’єднання аналітичного приладобудування, м. Київ;
 • 01/1981-12/1983: молодший науковий співробітник Економічного науково дослідного інституту Держплану України.

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • керівник проектної групи (гарант) з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Національна економіка" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2018 - 2021);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29;
 • учасник програми «Інноваційні методи навчання у вищої економічній школі» (спільний проект European League of Professional Development та Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019);
 • учасник програми «Розроблення заявок на участь у конкурсі на отримання гранту ЄС за програмою Еразмус+» (спільний проект-тренінг Фонду Жана Моне  ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2016);
 • учасник програми «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» (спільний проект-тренінг Фонду Жана Моне ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015).

Наукова діяльність:

 • виконавець науково-дослідного проєкту  “Проведення порівняльного аналізу ефективності застосування механізму державної підтримки та стимулювання інноваційної діяльності в Україні та інших країнах відповідно до існуючої методики” (Інститут економіки та прогнозування НАНУ, номер ДР № 0110U007218, 2015);
 • виконавець науково-дослідного проєкту  “Методи вимірювання та державного регулювання розвитку і мобілізації  інтелектуального потенціалу в національній економіці” (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, номер ДР № 0111U000294, 2011-2013);
 • виконавець науково-дослідного проєкту  “Розроблення методичного забезпечення організаційно-економічного механізму реалізації стратегії інноваційного розвитку промисловості України” (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, номер ДР № 0103U004297, 2007-2008).
 • член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Д 26. 006.01 (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Авторські свідоцтва:

 • науковий літературний твір “Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки” №46562;
 • проект “Методичні рекомендації щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності” №48098;
 • проект “Методичні рекомендації щодо визначення соціально-економічної ефективності державного стимулювання інноваційної діяльності” №48097;
 • науковий літературний твір “Компаративне міжкраїнове  вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика” №46559;
 • проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про господарські товариства” №48096
 • науковий літературний твір “ Методичні рекомендації щодо визначення економічної ефективності наукових досліджень та інновацій // Державне регулювання інвестиційно-інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій: монографія/ за ред. І.О. Галиці, А.Є. Никифорова. /Г алиця І.О., Шевченко М.М., Никифоров А.Є., Погуда Н.В.// - К.:Кондор, - 2013.– 296 с. (С. 183 – 214).№56022;

Навчально-методичні розробки:

 • довідково-енциклопедічні видання " Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 4. Галузеве управління / [наук.-ред. колегія: М.М. Іжа, В.Г. Бодров та ін.]. – К.: НАДУ, (особисто автора – 1,83 д. а.: статті з проблематики інновацій, с. 287 – 290; 306 – 308; 312 – 316; 441 – 443; 456 – 457), 2011; Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Міхненко та ін.]. – К.: НАДУ, ( особисто автора – 0,43 д. а.: визначення понять проблематики інновацій, с. 277 – 281), 2010;
 • навчальні посібники "Промислова політика: практикум" (2013), "Національна економікаіка" (2011);
 • навчальні дисципліни "Національна економіка" (бакалаврський рівень),"Національна економіка 2 (спеціальний курс)" (бакалаврський рівень), "Конкурентна політика" (бакалаврський рівень), "Економка галузевих ринків" (бакалаврський рівень), "Промислова політика" (бакалаврський рівень), "Економічне оцінювання національних та муніципальних активів" (бакалаврський рівень), "Інноваційна політика" (магістерський рівень), "Інвестиційно-інноваційна політика" (магістерський рівень), "Фандрайзинг муніципальних інвестиційно-інноваційних проектів" (магістерський рівень), "Управління економікою знань" (магістерський рівень), "Управління інноваційною економікою соціально-економічних систем" (освітньо-науковий рівень), ), "Інноваційна економіка та інноваційний розвиток" (освітньо-науковий рівень);
 • навчальний тренінг "Міжпредметний тренінг для студентів освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Національна економіка".

Підвищення кваліфікації:

 • Економічний університет в Кракові (Польща). Лютий 2019р. Сертифікат про завершення програми стажування. 

 

Профілі в наукометричних базах: