Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сабадош Ганна Олександрівна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:22 роки
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • цифрофізація публічного адміністрування

Освіта:

 • кандидат економічних наук з спеціальності 08.00.05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (десиртація на тему«Формування механізму державного регулювання зайнятістю населення України в перехідний період», Науково дослідницький інститут Міністерства економічного розвитку);
 • магістр з економік,  Інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1986 р.                                

Досвід науково-пегагогічної роботи:

 • 09/2018 року дотепер доцент кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ "Київський національний економічний університет імпені Вадима Гетьмана"
 • 09/2005 - 08/2018 року - доцент кафедри макроекономіки і державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • 09/1998 - 08/2005 року доцент кафедри управління розвитком туризму, заступник декана факультету економіки і менеджменту Київського університету туризму, економіки і права;
 • 05/1990 - 06/19994 року науковий співробітник Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

Практичний досвід роботи в органах державної влади:

 • 1990 - 1994 рр. - молодший науковий співробітник та  навчання в аспірантурі   Науково - дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.
 • 1993 – 1996 рр.  – провідний спеціаліст відділу програм зайнятості Державного центру зайнятості Міністерства праці України.
 • 1995р.  – проходила стажування в Кабінеті Міністрів України у  відділі "Праці та соціальної політики". 

Експертна, проектна та громадська діяльність:

 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврськог орівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2021);
 • член Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всекраїнського конкурсу студентских наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне урправління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);
 • член Організаційного комітету Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2021);
 • учасник швейцарського проекту  «Євр«Формування громадянських компетентностей у державних службовців» для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 12 СС02070884069096 – 19  громадянських  компетентностей в Україні - DOCCU» в Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної службиСвідоцтво№ 29112017-24 від 29.11.2017 р.опейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (2017);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);
 • учасник програми «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (тенінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", травень - червень 2019 р);
 • учасник проєкту «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності» (спільний проєкт ЄС та ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2016-2017 рр.);

Наукова діяльність:

 • виконавець державно-бюджетноїтеми«Державне антикризове управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівні» за напрямом "Механізм державного регулювання національною економікою"; 2016 р.;
 •  виконавець науково - дослідницької роботи України  на тему: "Розробка методології прогнозування показників надання соціальних послуг та матеріальних виплат безробітним та їх фінансового забезпечення", Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної політики, 2008 р.
 • виконавець науково - дослідницької роботи України  на тему: «Формування інформаційно-аналітичної бази щодо структури зареєстрованого ринку праці та його збалансованості у професійно-кваліфікаційному розрізі», Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної політики, 2010 р.
 • виконавець науково - дослідницької роботи України  на тему: "Удосконалення статистично-аналітичної інформації про стан зареєстрованого ринку праці у професійно-кваліфікаційному розрізі", Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної політики, 2011 р.

Постійно здійснює керівництво науковою роботою студентів для участі у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

Авторські свідоцтва:

 • Твір наукового характеру «Реформуваня публічної служби  України в умовах донорського впливу міжнародних організацій»№ 87696 від 11.04. 2019р.

Навчально–методичні матеріали:

 • тексти лекцій з дисципліни «Менеджмент у державній організації» для студентів спеціальностей «Менеджмент державних установ»;
 • розроблено та оновлені робочі навчальні програми та методичні матеріали для самостійного вивчення з дисциплін: «Адміністративний менеджмент»,    «Аналіз ефективності державних управлінських рішень», «Аналіз ефективності муніципальних управлінських рішень», «Публічне адміністрування», «Ефективність та адміністрування суспільних послуг», «Макроекономічний консалтинг»
 • навчальніий тренінг  "Міжпредметний тренінг для студентів освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування"

 

Підвищення кваліфікації:

 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний коучинг», КНЕУ ім. В.Гетьмана, 27.06.2023, 180 навчальних годин (6 кредитів), сертифікат №0677.

 • Програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - свідоцтво 12СС 02070884/069096-19 від 21.06.2019 року. Кількість навчальних годин –108 год.

 • Програма «ІТ- платформа освітньої діяльності викладача» Київський національний економічний інститут. Навчально-науковий інститут бізнес-освіти Анатолія Поручника..0509 від 10.01.2023, 120 год.

 • КНЕУ імені Вадима Гетьмана; сертифікат; «Економічна безпека в глобальному середовищі»; 29-30.06.2022 р., 0,4 ECTS (12 год)

 

Профілі в науковометричних базах: