Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Васюк Наталія Олегівна

Кафедра:Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада:доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат наук з державного управління
Стаж роботи:27 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • державна політика;
 • цифрове врядування.

Науково-педагогічне стажування та цільове навчання:

 • Тренінг «Адаптація та інституціоналізація навчальної програми з питань економіки та фінансування у сфері охорони здоров’я» від Проекту USAID “Реформа ВІЛ-послуг у дії” (сертифікат від 12-16 вересня 2016 р.);
 • Семінар з проєктного менеджменту у Німецько-Українській школі урядування (GUSG) (сертифікат від 16 лютого 2017 р.);
 • Стажування у вищому навчальному закладі Bucharest University of Economic Studies (країна входить до ОЕСР та ЄС) за напрямом професійної діяльності в обсязі 5 кредитів (180 годин) (сертифікат № 209147, 02-23 вересня 2020 року).
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя». Тривалість 120 годин (4 кредити). Сертифікат № 0586 від 29 квітня 2023 року.
 

Підвищення кваліфікації:

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія Поручника, курси підвищення кваліфікації за програмою «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя» тривалістю 120 годин (4 кредити), (сертифікат № 0586 від 29 квітня 2023 року.

 • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» обсягом 1 кредит ЄКТС/30 годин (сертифікат № НА 23696843/00097121 від 12.03.2021 р.).

 • Стажування у вищому навчальному закладі Bucharest University of Economic Studies (країна входить до ОЕСР та ЄС) за напрямом професійної діяльності в обсязі 5 кредитів (180 годин) (сертифікат № 209147, 02-23 вересня 2020 року).

 • Національна академія державного управління при Президентові України, участь у роботі «Школи педагогічної майстерності» з підвищення професійної компетенції тривалістю 9 годин (сертифікат від 11.09.2020 р.).

Трудова діяльність:

2021 – Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • доцент кафедри публічноїполітики

2014-2021 – Національна академія державного управління при Президентові України 

 • доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я (2014-2017)
 • доцент кафедри соціальної та гуманітарної політики (2017-2021)
 • заступник завідувача кафедри управління охороною суспільного здоров’я (2014-2017)

2005-2014 – Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ) на посадах: головний спеціаліст управління координації роботи регіональних інститутів; головний спеціаліст відділу з питань прийому та працевлаштування слухачів управління персоналом; провідний науковий співробітник відділу європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування.

2004; 2006; 2007 – Участь у виборах Президента України, народних депутатів, міських голів

 • юрист штабу;
 • юрист під час виборчої кампанії;
 • навчально-методичний супровід в навчанні членів ТВК, юридичні консультації.

2003-2005 – Стрийська міська рада Львівської області

 • помічник-консультант народного депутата України.

1996-2003 – Виконавчий комітет Стрийської міської ради Львівської області на посадах: відповідальний секретар адміністративної комісії, старший спеціаліст по роботі із зверненнями громадян і з питань діловодства.

1994-1996 – Поліклінічне відділення Стрийської центральної районної лікарні, медична сестра

Громадська діяльність:

2020 – до цього часу-Громадська організація «Школа охорони здоров’я» (засновник)

2018 – до цього часу-Громадська організація «Центр резильєнтності України» (засновник)

2017 – до цього часу-Громадська організація ”Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги” (членкиня)

2014 – 2017-Центр з питань політики у сфері охорони здоров’я Всеукраїнської благодійної організації “Глобальна синергія” (науковий консультант)

Участь у міжнародному проєкті:

2017-2018 – Грантовий проєкт “Адаптація та інституціоналізація навчальної програми з питань економіки та фінансування у сфері охорони здоров’я” від Проект USAID “Реформа ВІЛ-послуг у дії” (керівник проєкту)

Досвід роботи із комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, зокрема, у 2014-2017 рр. – учасник робочої групи “Реформа системи медичної освіти та науки, перепідготовка фахівців”.

Нагороди:

 • Грамота Первинної профспілкової організації Національної академії державного управління при Президентові України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку публічних управлінців і з нагоди професійного свята – Дня працівника освіти (від 03.10.2019 р.);
 • Подяка Київської обласної ради за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня незалежності України (від серпня 2020 р.).

Перелік дисциплін:

 • Право та нормопроєктування у цифровому врядуванні
 • Цифрове багаторівневе врядування
 • Галузеве цифрове врядування
 • Державне регулювання у сфері охорони здоров'я

Досвід роботи:

 • досвід наукової та науково-педагогічної роботи – 10 років
 • досвід роботи на державній службі – 18 років

Наукова діяльність:

Участь у виконанні науково-дослідних робіт за комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”(державний реєстраційний номер 0199U002827) Національної академії державного управління при Президентові України, а саме:

 • у 2015 році – старший науковий співробітник науково-дослідної роботи “Формування державної політики з охорони здоров’я в умовах системної кризи в Україні”, державний реєстраційний номер 0115U004056;
 • у 2016 році – старший науковий співробітник науково-дослідної роботи “Наукові основи медико-соціальних підходів в державній політиці з охорони здоров’я в Україні”, державний реєстраційний номер 0116U002767;
 • у 2017 році – відповідальний виконавець, провідний науковий співробітник; керівник науково-дослідної роботи, головний науковий співробітник науково-дослідної роботи “Наукові основи медико-соціальних підходів в державній політиці з охорони здоров’я в Україні”, державний реєстраційний номер 0116U002767;
 •  у 2018, 2019 та 2020 роках – керівник науково-дослідної роботи, головний науковий співробітник науково-дослідної роботи “Теоретичні і практичні основи функціонування системи підготовки керівних кадрів-лідерів у сфері охорони здоров’я в умовах системних змін”, державний реєстраційний номер 0118U000639.
 •  у 2019 та 2021 роках – виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи “Формування національної резільєнтності в Україні в умовах соціально-економічної турбулентності”, державний реєстраційний номер 0119U101366.

Членство у редакційних колегіях:

 

 • 2017-2021 рр. - фахове електронне видання “Державне управління: теорія та практика” у Національній академії державного управління при Президентові України 
 • 2021 р. - журнал «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України»
 • 2023 р. - електронне періодичне видання «Економіка. Управління. Інновації», що включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б)

Профілі в наукометричних базах: