Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коршикова Рената Сергіївна

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:27 років
Біографія:
Кандидат економічних наук, доцент, DipIFR (Rus).
 
Гарант освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні  вищої освіти "Облік і аудит" за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» КНЕУ ім. В. Гетьмана
 
ORCID: 0000-0002-1367-2450
 
Google Scholarhttps://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=yIp9H9kAAAAJ
 
Web of Science: ABF-2801-2020
 

Освіта. В 1995 р. закінчила Київський державний  економічний університет за  спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. В 2003 р. захистила дисертацію на тему «Методи оцінки активів, зобов`язань і капіталу підприємств в умовах цінових змін (на прикладі підприємництва України)" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит під науковим керівництвом д.е.н., професора Кужельного М.В. В 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічний наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз та аудит ла дисертацію на тему «Методи оцінки активів, зобов`язань і капіталу підприємств в умовах цінових змін (на прикладі підприємництва України)" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит під науковим керівництвом д.е.н., професора Кужельного М.В. (диплом кандидата ДК №024586). В 2007 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності (атестат доцента 12ДЦ № 017095).

Трудова діяльність. Стаж роботи - 27 років (в т.ч. науково-педагогічний - 27 років).
 
1995-1996 рр. - асистент кафедри еккаунтингу Міжнародного інстутут менеджменту (МІМ-Київ).
1996-2001 рр. - викладач кафедри еккаунтингу Міжнародного інстутут менеджменту (МІМ-Київ).
1996-2000 рр.  - головний бухгалтер ПП "Компанія Даная"
2001 р. - по теперішній час - викладач КНЕУ ім. В. Гетьмана на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу. Протягом 2022-2023 навчального року виконувала обов'язки завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу. 
 
Викладання курсу «Управлінський облік та прийняття рішень» у літній школі Бременського університету (Німеччина) з 25 червня по 16 липня 2018 р. (28 навчальних годин).
 
Досвід розробки освітньо-професійних програм та досвід роботи у складі Акредитаційних комісій Міністерства освіти і науки України (2017 р.).
 
З 2015 р. по теперішній час є викладачем на англомовних освітньо-профечійних програмах КНЕУ ім. В. Гетьмана ("Облік і аудит" на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та "Корпоративні фінанси" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування").
 
Публікації: понад 98 наукових та навчальних публікацій, із них: співавтор 1 колективної монографії "Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації" (2019 р.), 1 підручника, 5 навчальних посібників (з грифом МОН), 1 навчально-методичного посбіника (грифом МОН), автор та співавтор 39 статей у фахових та зарубіжних виданнях, а також тез доповідей на міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Основні публікації, які несуть наукову та практичну цінність розміщені в наукометричних базах: ORCID, Google Scholar, Clarivate Analytics Web of Science та в репозитарії Університету.
 
Підвищення кваліфікації:
 
2014 р. - проходження курсу поглибленого вивчення англійської мови та підвищення кваліфікації (72 години) ДВНЗ "КНЕУ імені вадима Гетьмана", сертифікат № 012-14.  
 
2015 р. - участь у освітніх заходах "Regional Framework-based IFRS Teaching Workshop" в межах програми SТAREP, організованої Світовим банком та Фундацією МСФЗ "Regional Framework-based IFRS TEAching Workshop".
 
2019 р. - проходження тренінгу "Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування" (6 кредитів ЄКТС, 180 годин), що організовувася ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (реєстраційний № сертифіката 5793).
 
2019 - 2020 р - підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана за програмою "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" в період з 02.12.2019 року до 14.02.2020 року (3,6 кредити ЄКТС, 108 годин, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069720-20, реєстраційний № 70).
 
2020 р. - участь у програми "Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності" (6 кредитів ЄКТС, 180 годин), що організовувася ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (реєстраційний № сертифіката 11/20).
 
2021 р. -  участь у Глобальній віртуальній програмі професійного розвитку "Excellence in Teaching & Research", що проводився спільно Вашингтонським державним унверситетом (США) та Сумським державним університетом (Україна) (2,5 кредити ЄКТС, 75 годин, сертифікат)
 
2022 р. - освітній тренінг АССА (тренінг з викладання "Фінансового обліку" в рамках програм професійної фінансової кваліфікації АССА), лист підтвердження
 
2022 р. - підвищення кваліфікації фахівців з бухгалтерського облікудля НПП га здобувачів закладів вищої освіти аграрного профілю «ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ: ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2 кредити ЄКТС, 60 годин, сертифікат № ОО 0024/2022).  
 
2022 р. - участь у V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ (6 кредитів ЄКТС, 180 годин, сертифікат учасника програми № 8741).
 
2023 р. - участі в проекті академічної мобільності за програмою Еразмус+ у Сопотській Академії суспільних наук (Польща), що реалізовувався на основі угоди з Фондом Розвитку системи освіти в Варшаві (0,6 кредитів ЄКТС, 20 годин (звіт).
 
2023 р. - участі в проекті академічної мобільності за програмою Еразмус+ у Бременському університеті (Німеччина) (6 кредитів ЄКТС, 180 годин, звіт)
 
2023 р. - підвищення кваліфікації у КНЕУ ім. В. Гетьмана за програмою «Акредитаційний Коучинг» (6 кредитів ЄКТС, 180 годин, сертифікат  № 0691).
 
2023 р. - участь у освітньому заході АІСРА & CIMA Faculty Hour Series (1,5 кредити, 45 годин), сертифікат
 
Нагороди та подяки:
  • за багаторічну сумлінну працію та високий професіоналізм у підготовці фахівців з обліку, аудиту та оподаткування була нагороджена почесними грамотами ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима" у 2013, 2014, 2018, 2019 роках;
  • за значний вклад у розвиток науки була нагороджена подякою від ГУ ДФС у м. Києві (2016 рік);
  • за підготовку учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципілин "Управлінський облік серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, який зайняв перше місце, була нагороджена грамотою ТНУ "ХПІ" (2019 рік);
 
Дипломи та сертифікати:
  • сертифікований т'ютор Інститута професійних фінансових менеджерів (IPFM) у 2006-2007 та 2018-2020 роках.
  • диплом з міжнародної фінансової звітності Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), DipIFR (Rus), 2011р. (диплом № 1803109)
  • диплом з міжнародних стандартів фінансової звітності для професіоналів Інститута фінансових бухгалтерів (IFА), 2021р. (кваліфікаційний сертифікат 10/2021/12310).
  • державний сертифікат про рівень володіння державною мовою Національної комісії зі стандартоів деражвної мови України (сертифікат УМД № 00188248), 2023 р.

Основні наукові інтереси:

міжнародні стандарти фінансової звітності та трансформація звітності суб'єктів господарювання, організаційні та методичні аспекти консолідації фінансової звітності, управлінський облік.