Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гладка Юлія Анатоліївна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

Є автором більш, ніж  100  науково-методичних праць,  зокрема, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Google Scholar, Index Copernicus. Автор колективної монографії за участі  Вернона  Л. Сміта, Нобелівського лауреата з економіки, приймала участь у 30 наукових конференціях різного рівня. 

Вищу освіту отримала в КНУ ім. Тараса Шевченка  на факультеті кібернетики, який закінчила в 1996 році за спеціальністю "прикладна математика".  Також після закінчення цього університету отримала другий диплом за  спеціальністю "перекладач в галузі прикладної математики та інформатики (англійська мова)".  

В 2000 році після закінчення аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за спеціальністю: 01.05.02. "Математичне моделювання та обчислювальні методи"  захистила дисертацію на тему "Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів" та  отримала науковий  ступінь кандидата фіз.-мат. наук.

Викладає дисципліни: "Спеціальні питання сучасного системного аналізу англійською мовою", "Вища та прикладна математика". 

Orcid ID: 0000-0001-5819-7465

Scopus Author ID: 57212142542  h-індекс: 1 (Scopus)

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=S817dEsAAAAJ&hl=en

S817dEsAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2167273323_Y_A_Gladka

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

  • Експертка міжнародного проекту «Інноваційна освіта як драйвер сталого розвитку в напрямку: Україна-Словаччина», модуль: «Special Issues of Modern System Analysis» («Спеціальні питання сучасного системного аналізу»), 90 годин (3 кредити ECTS), 10 червня-22 липня, 17 серпня- 24 серпня, 2022, Братислава, Словаччина, реєстраційний номер: CIP-0035/082022
  • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0521