Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колєчкіна Людмила Миколаївна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор фiзико-математичних наук
Стаж роботи:26 років
Біографія:

Професор кафедри комп'ютерної математики та інформаційної безпеки.

Фахівець у галузі інформаційної діяльності.

Закінчила Полтавський педагогічний інститутт (1994).

Працювала 1994–95 у Полтавському технічному ун-ті; від 1999 – у Полтавському університеті економіки та торгівлі: від 2012 – професор кафедри документо­знавства та інформаційної діяльності в економічних системах. 

Здійснювала керівництво науковою школою «Багатокритеріальні задачі на комбінаторних конфігураціях», ,ула в якості опонента кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Була головою проектної групи з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-кваліфікаційного) рівня зі спеціальності 113 «Прикладна математика», спеціалізація – теоретичні основи інформатики і кібернетики в аспірантурі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (затверджено наказом №933 від 03.08.2016р. Міністерством освіти і науки України).