Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корзаченко Ольга Володимирівна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:13 років
Біографія:

Доктор філософії PhD / кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Захистила дисертацію на тему «Моделювання управління бізнес-процесами телекомунікаційних підприємств». Присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Член проєктної групи ОПП «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Освіта

У 2007 р. закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та отримала кваліфікацію бакалавра з економічної кібернетики та викладача економіки. У 2008 р. здобула повну вищу освіту у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економічна кібернетика» та отримала кваліфікацію магістра з економічної кібернетики. У 2016 р. здобула другу вищу освіту у Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальністю «Право».

Професійна діяльність

З 2010 р. працює на посадах асистента, старшого викладача, з 2015 р. – доцента кафедри інформаційного менеджменту, з квітня 2020 р. – доцента кафедри комп’ютерної математики та інформаційної безпеки.

Має практичний досвід роботи в сферах IT Project Management та Web Development.

Має досвід викладання таких дисциплін: «Інформаційний бізнес», «Управління проектами інформатизації», «Управління проектами інтелектуальних інформаційних систем», «Інформаційна безпека», «Безпека інтелектуальних інформаційних систем», «Технології захисту інформаційних систем», «Web-дизайн та програмування», «Архітектура ІТ-підприємства», «Моделювання та аналіз бізнес-процесів», «Управління бізнес-процесами», «Системний аналіз бізнес-процесів», «Сучасні мови програмування», «Python в аналізі та захисті інформації».

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень: Моделювання, оптимізація й аналіз у системі управління бізнес-процесами підприємств, управління ІТ-проєктами та ІТ-компаніями, веброзробка.

Наукові праці: є автором 50 наукових публікацій, з них колективних монографій - 5.

ORCID: 0000-0003-3273-807X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=J9MzVZwAAAAJ&hl=en&oi=ao

Науковці України (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID: 0067302 

Підвищення кваліфікації та стажування: 

  • Educational Research Centre of Foreign Languages Intensive Teaching «Intensive» KNEU/ English language intensive course (B2 level), jun. 2016.
  • ТОВ «Вінтаж Веб», стажування, «Web Development Business Process Analysis (аналіз бізнес-процесів web-розробки)», довідка №15032019 від 15.03.2019 р.
  • Softserve, тренінг курс «IT Tools», сертифікат від 10.2023
  • Epam, IT Maraton, тривалість 30 годин (1 кредит), сертифікат ID: EPAMITM221690 від 02.12.2023
  • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0531 від 24.04.2023
  • Genesis, програма підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти, тривалість 60 годин (2 кредити), акредитована інтегрувати курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у ЗВО, сертифікат №128/081-2023 від 21.07.2023

Сертифікати: