Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Толюпа Сергій Васильович

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор технічних наук
Стаж роботи:33 роки
Біографія:

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: спецтема за спеціальністю 20.02.14 – «Озброєння та військова техніка».
  • Докторська дисертація: «Дослідження функціонування інфокомунікаційних мереж нового покоління на основі інтелектуальних технологій» за спеціальністю 05.12.02 − «Телекомунікаційні системи та мережі».

Досвід роботи: 

  • 1981-2008 рр. – служба на інженерних, наукових та педагогічних посадах в лавах Збройних Сил України.
  • 2008-2015 рр. – Держаний університет телекомунікацій (ДУТ). Доцент, завідувач кафедр, директор Навчально наукового інституту захисту інформації.

Наукові праці: 

Більше 300 наукових праць, серед яких 8 монографій, 24 навчальних посібники, 143 статті у фахових виданнях України, публікацій в іноземних виданнях – 14, 157 тез доповідей на конференціях, публікацій в Scopus 14. Індекс Гірша у Google Scholar – 7.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» та Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • Бере участь у міжнародних конференціях, є членом IEEE та програмного комітету трьох конференцій, які проводяться під його егідою, співпрацює з науковими установами та підприємствами Грузії, Литви та ін.