Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Труш Марія Сергіївна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Біографія:
  • 2020 – Державний університет телекомунікацій, м. Київ. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертація присвячена науковому узагальненню теоретико-методичних основ управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення управління корпоративною культурою підприємства в контексті цифровізації національної економіки.
  • 2009 - 2021 Державний університет телекомунікацій, Старший викладач кафедри соціології, Доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій
  • 1999 - 2009 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ», Керівник учбово-методичного відділу відділення підготовки фахівців за контрактом, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
  • 2006 –  Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ. Спеціальність – PR, соціологія, журналістика. Магістр соціології.
  • 1986 – Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. Спеціальність – патентознавство і технічна література.

 

Додаткова освіта / Навички роботи

Спеціальні програмні продукти

Програми ОСА, SPSS

Іноземні мови

Професійно-орієнтований спецкурс англійської мови

Сертифікати В-2, С-1

Технічний / військовий переклад