Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Джалладова Ірада Агаєвна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:завідувач кафедри системного аналізу та кіібербезпеки
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор фiзико-математичних наук
Стаж роботи:35 років
Біографія:

Doctor HB in Mathematics (2023)

Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішеньДисертація на тему: "Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами" (2009 рік).

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 "Диференціальні рівняння" (1994 рік).

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 монографії. За останні 6 років надруковано 116 наукових робіт, в тому, числі: 12 входять в базу SCOPUS та WoS, 1 монографія, по 1 розділу в двох колективних монографіях, тез конференцій- 60.

Член специализованіх рад по захисту дисертацій: за спеціальністю 01.05.04 «Системний аналіз та теорія прийняття рішень» в КНУ ім. Т.Г. Шевченко та раді «Математичне моделювання, інформаційні технології в економіці» в КНЕУ в Україні та засідань тимчасових рад університетів Чехії та Словаччині за спеціальністю «Прикладна математика». Член наукових і організаційних комітетів конференцій, зокрема, наукового комітету конференції МІТАВ, що проводиться щорічно в Університеті Оборони, Брно. Член європейського математичного суспільства і член EWM (Асоціація європейських жінок –математиків. Член оргкомітету школи з Прикладної математики для студентів України, що проводиться сумісно с університетами Констанца, Техаса, КНЕУ та КНУ.

Гарант освітньо-професійної програми "Системний аналіз" спеціальності 124 "Системний аналіз" галузі знань 12 "Інформаційні технології"

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: дослідження стійкості та оптимізація розв’язків диференціальних та різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами, дослідження стохастичних рівнянь нейтрального типу із запізненням аргументу, застосування теорії випадкових процесів в соціології, моделювання еволюційних систем, синергетика, хаотична динаміка.

Навчальна робота:створила 15  унікальних дисциплін і впровадила в учбовий процес. 

Викладає дисципліни: Філософія аналітики, Дискретна математика, Прикладна стохастична математика, Вступ до спеціальності.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ:

 • Нагороджена почесною грамотою Київського міського голови №12849 від 15.11.2006 р. 
 • Нагороджена почесною грамотою МОН України № 108033
 • Нагороджена знаком "Відмінник освіти України", наказ МОН України № 588-К від 25.11. 2011 р.
 • Нагороджена знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" наказом ректора КНЕУ від 25.11.2014 р. № 794-К
 • Нагороджена нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення", наказ МОН України № 602 від 22.11.2016 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛИФІКАЦІЇ: 

 • Експерт НАЗЯВО з 2024 в галузі 12 Інформаційні технології. Сертифікат:  prometheus.org.ua https://certs.prometheus.org.ua/cert/46da8cc759ef412f8cbfda6d7c09329 від 16.01.2024
 • Навчальний курс Tech Summer Bootcamp for Teachers, кількість годин - 10, кредитів ЄКТС 0.3, SoftServe Academy  26 липня 2023 – 01 вересня 2023. Сертифікат PR № 14494/2023.
 • Навчання за програмою підвищення квалифікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄДКІ, а саме дистанційний курс "Основи тестології та розробки тестових завдань" і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄДКІ за спеціальністю 125 "Кібербезпека". МОН України. НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. (30 годин, 1 кредит ECTS) 
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0524
 • Teacher's DevOps Course. Сертифікат № RZ № 9326/2022 з 02 липня по 12 серпня 2022 року, SoftServe IT Academy (Обсяг навчання 108 годин, 3,5 кредити). Фахові компетенції: Docker, Source Control Git + GitHub, Linux, Bash Scripting, CI/CD, Jenkins, Terraform. 
 • "SSWU TCHR001: Teachers Smart-Up" Sigma Software University. 1-8 серпня 2022 року.
  1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідотство 12СС № 02070884/070155 – 21 за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала"  з 3 березня  по 29 квітня 2021 року, КНЕУ (Обсяг навчання – 120 академічних годин).
 • TEACHERS` SMARTUP” course by Sigma Software University. Partner of the course — IT Ukraine Association. Certificate No 10217. з 24.01.2022 по 28.01.2022 р., 30 hours (1 ECTS)
 • Сертифікат “CompTIA Network+” Professional 5-day Intensive trainings on 09th-13th August, 2021, Cybersecurity EAST.
 • Сертифікат “CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)” online training workshop on 04 - 07 October, 2021, Cybersecurity EAST.
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідотство 12СС № 02070884/070155 – 21 за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала"  з 3 березня  по 29 квітня 2021 року, КНЕУ (Обсяг навчання – 120 академічних годин).

 • Сертифікат академії CISCO курс CNNA 1, CNNA 2. Квітень-серпень 2020 р. (грант академії CISCO).

 • Сертифікаційний Центр «Стандарт». Сертифікат 140918-1ІБ, «Менеджер систем управління інформаційною безпекою», 22.09.18.
 • Стажування за програмою мобільності викладачів та наукових співробітників, Грант МОН Словаччини, Братислава, Словаччина 2015 квітень-липень.
 • ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 020884/055103-17 «Дистанційні технології у освітньому просторі університета», 1.12.2017.
 • Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій, ННІ Інформаційно-діагностичних систем, довідка № 03.02/1536 від 11.07.2017. Тема: «Досвід викладання дисциплін за спеціальністю «Кібербезпека» та ознайомлення з діяльністю лабораторії при кафедрі» 12.05.17 по 12.07.17 .

Участь у проектах: 6.