Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Камінський Олег Євгенович

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Доцент кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:25 років
Біографія:

Доктор економічних наук, дисертація на тему "Інноваційна парадигма розвитку інформаційної економіки" за спеціальністю  08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Кандидат економічних наук, дисертація на тему "Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об"єктами" (1997 р.), в 2006 отримав вчене звання доцента. 

Викладає дисципліни: "Технології хмарних обчислень", "Веб-технології", "Системний аналіз діджитал сфери", "Аналітика даних та виклики на загрози людству".

Член проєктної групи ОПП «Системний аналіз» другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Головний редактор збірника наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці".

Закінчив у 1993 році Київський державний економічний університет здобувши кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». Працював заступником директора Головного центру інформаційних систем КНЕУ. 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Теоретико-методологічні проблеми розвитку цифрового суспільства, концептуальні засади парадигми хмарних обчислень, системного дизайну, трансформації цифрових товарів та послуг, методологія DevOps, Cloud architecture. 

Має понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України. h-index: Scopus - 2  WoS - 3 Google Scholar - 5

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ:

 • Нагороджений знаком "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" наказом ректора КНЕУ від 25.11.2016 р. № 905-К

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛИФІКАЦІЇ: 

 

 •  Курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект. Майбутнє освіти» (Міністерство цифрової трансформації України). 30 годин/1 кредит ЄКТС. З 7 по 23 листопада 2023 року. Сертифікат №ШІ0703
 • Навчальний курс Tech Summer Bootcamp for Teachers, кількість годин - 10, кредитів ЄКТС 0.3, SoftServe Academy  26 липня 2023 – 01 вересня 2023. Сертифікат  FA № 14466/2023  .

 • Онлайн-курс "Основи AI" від Google (партнер Міністерство цифрової трансформації України). Курс тривав із 16 травня по 8 червня 2023 року.
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Акредитаційний Коучинг», тривалість 180 годин (6 кредитів), ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 0528
 • Teacher's DevOps Course. Сертифікат № RZ № 9331/2022 з 02 липня по 12 серпня 2022 року, SoftServe IT Academy (Обсяг навчання 108 годин, 3,5 кредити). Фахові компетенції: Docker, Source Control Git + GitHub, Linux, Bash Scripting, CI/CD, Jenkins, Terraform. 
 • "SSWU TCHR001: Teachers Smart-Up" Sigma Software University. Сертифікат № 49c9b8f61c884fa38df23f55d6c6b29d, 1-8 серпня 2022 року.
 • International internship under the program «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Сертифікат № SZFL 001584 з 12 лютого по 20 березня 2022 року, Jagiellonian University in Krakow (Обсяг навчання – 180 академічних годин), Learning result: development of professional competencies.
 • “CompTIA Network+” Professional 5-day Intensive trainings on 09th-13th August, 2021, Cybersecurity EAST.
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Свідотство 12СС № 02070884/070155 – 21 за програмою "Мовний бренд сучасного професіонала"  з 3 березня  по 29 квітня 2021 року, КНЕУ (Обсяг навчання – 120 академічних годин).
 • Сертифікат Міжнародного Центру Розвитку Підприємництва та Менеджменту, UNDPUkraine, ПРОООН, Навчальна програма «Я - Frontend Developer» 21.02.2017.
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Сертифікат 12 СПВ 006521, за програмою «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 28.03.2014.