Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Козак Ірина Антонівна

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:30 років
Біографія:

В 1994 закінчила Київський національний економічний інститут.

1994-1997 рр. – асистент кафедри інформаційних систем в економіці.

У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.03 - Інформаційні системи в економіці  на тему:  «Система підтримки прийняття рішень з  календарного  планування         дискретного виробництва». Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 1997 р. по нині – доцент кафедри ІСЕ. 

З 1997 по 2001 рік виконувала функції заступника завідувача кафедри.

У 2001 році отримала вчене звання доцента.

У 2010 закінчила докторантуру. 

 
 

Викладає дисципліни:

Є керівником курсових робіт (проєктів), кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Керує підготовкою здобувача на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (спеціальність 051 "Економіка").