Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мозгаллі Ольга Петрівна

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:33 роки
Біографія:

Мозгаллі (Степаненко) О. П. закінчила в 1996 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика», отримавши кваліфікацію спеціаліст математики, викладач. У період 1996-1999 рр. працювала інженером-програмістом, 2000-2005 рр. – молодшим науковим співробітником Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.

У 2005 р. захистила дисертацію «Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством» на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. З 2005 р. працює на кафедрі інформаційних систем в економіці ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

У 2015 р. захистила дисертацію «Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України» на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук.

Член редколегії науково-аналітичного журналу «Моделювання та інформаційні системи в економіці» (https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/zb_mise/red_mise/). 2016-2020 рр. - член Вченої ради факультету інформаційних систем і технологій та спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07. 2007-2019 - член спеціалізованої вченої ради К 26.171.01 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 2018-2019 рр. — директор Центру інформаційно-обчислювальних та мережевих систем КНЕУ. 2018-2022 рр. — завідувач кафедри інформаційних систем в економіці. З листопада 2022 року - професор кафедри інформаційних систем в економіці. 

Є керівником курсових робіт (проєктів), кваліфікаційних робіт на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. Керує підготовкою здобувачки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (спеціальність 051 "Економіка").

Дисципліни, які викладає: