Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мозгаллі Ольга Петрівна

Кафедра: Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Мозгаллі О. П. закінчила в 1996 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика», отримавши кваліфікацію спеціаліст математики, викладач. У період 1996-1999 рр. працювала інженером-програмістом, 2000-2005 рр. – молодшим науковим співробітником Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.

У 2005 р. захистила дисертацію «Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством» на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. З 2005 р. працює на кафедрі інформаційних систем в економіці ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

У 2015 р. захистила дисертацію «Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України» на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук.

Член Вченої ради факультету інформаційних систем і технологій та спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07. Член редколегії науково-аналітичного журналу «Моделювання та інформаційні системи в економіці». З лютого 2018 року — директор Центру інформаційно-обчислювальних та мережевих систем КНЕУ. З листопада 2018 року — завідувач кафедри інформаційних систем в економіці.

Дисципліни, які викладає:

  • Інформаційні системи та інноваційний менеджмент,
  • Теорія інформаційних систем,
  • Міжнародна інформація,
  • Банківські інформаційні системи,
  • Інформаційні системи і технології у фінансах,
  • Інформаційні системи корпоративного управління,
  • Спеціальні питання інформаційних технологій іноземною мовою,
  • Інформаційні системи управління,
  • Інформаційні технології у практиці наукових досліджень.