Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-наукова лабораторія системного аналізу та прийняття управлінських рішень (ауд. 406)