Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Маркетинг"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Освітня кваліфікація – магістр маркетингу
Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

 

Візитівка
ОПП 2018
Опис ОПП 2018Навчальні
плани 2018:
очна (денна)
заочна

 


РОБОЧІ ПРОГРАМИ
навчальних дисциплін та
методичні матеріали
Візитівка
ОПП 2019
Опис ОПП 2019Навчальні
плани 2019:
очна (денна)
заочна
 
Візитівка
ОПП 2023
Опис ОПП 2023Навчальні
плани 2023:
очна (денна)
заочна
Рецензії
стейкхолдерів
 Каталог вибіркових
навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

   
 
 
 
 
Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Маркетинг"
Презентація ОПП "Маркетинг"
Сертифікат про акредитацію освітньої програми
Остання редакція: 18.12.23