Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Комерційна діяльність та логістика"

 

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017 р.)

СТАНДАРТ вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

                                                          Галузь знань 07     «Управління та адміністрування»

                                                          Спеціальність 076   «Підприємництво та торгівля»

Освітня кваліфікація – БАКАЛАВР ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ
Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність та логістика»
НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та
призначення проєктної групи
Візитівка
ОПП 2018
ОПП
2018
Навчальні
плани 2018:
денна (очна),
заочна

 РОБОЧІ ПРОГРАМИ
навчальних дисциплін та
методичні матеріали
НАКАЗИ про внесення змін
до ОПП 
Візитівка
ОПП 2019
ОПП
2019
Навчальні
плани 2019:
денна (очна),
заочна
 
НАКАЗИ про внесення змін
до ОПП та 
проєктної групи
Візитівка
ОПП 2023
ОПП
2023
Навчальні
плани 2023:
очна (денна),
заочна,
дистанційна 
Рецензії
стейкхолдерів
 Каталог вибіркових
навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

   

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

 

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Комерційна діяльність та логістика"
Презентація ОПП "Комерційна діяльність та логістика"

 

Остання редакція: 09.05.24