Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Комерційна діяльність та логістика"

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» 
для другого (магістрського) рівня вищої освіти (2018 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» для другого (магістрського) рівня вищої освіти (2018 р.)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
Освітня кваліфікація –магістр підприємництва та торгівлі
Освітньо-професійна програма «Комерційна діяльність та логістика»
НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та
призначення проєктної групи
Візитівка
ОПП 2018
ОПП
2018
Навчальний
план 2018

Рецензії
стейкхолдерів

РОБОЧІ ПРОГРАМИ
навчальних дисциплін та
методичні матеріали
НАКАЗИ про внесення змін
до ОПП
 
Візитівка
ОПП 2019
ОПП
2019
Навчальний
план 2019
 
НАКАЗИ про внесення змін
до ОПП та 
проєктної групи
Візитівка
ОПП 2023
ОПП
2023
Навчальний
план 2023
Рецензії
стейкхолдерів
 Каталог вибіркових
навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами
   

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота

 

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Комерційна діяльність та логістика"
Презентація ОПП "Комерційна діяльність та логістика"

 

Остання редакція: 30.04.24