Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Круглий стіл «Розвиток менеджменту персоналу: погляд стейкхолдерів»08 Червня 2024р.

З метою підвищення якості освіти 7 червня 2024 року кафедра соціоекономіки та управління персоналом ініціювала та організувала роботу круглого столу «Розвиток менеджменту персоналу: погляд стейкхолдерів», де були представлені та обговорені три освітні програми: ОПП "Менеджмент персоналу", підготовки здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та ОПП "Соціоекономіка та управління персоналом", підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Програми презентувала завідувач кафедри соціоекономіки та управління персоналом, гарант ОПП "Менеджмент персоналу" підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, д.е.н., професор Галина Степанівна Лопушняк. Після презентації стейкхолдери перейшли до жвавого обговорення тенденцій розвитку спеціальності та трендів на ринку праці, а також пропозицій щодо удосконалення освітніх програм. До слова були запрошені роботодавці, здобувачі освіти, випускники кафедри, колеги тощо. Гаранти та члени проєктних груп ОПП "Менеджмент персоналу", підготовки здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти та ОПП "Соціоекономіка та управління персоналом", підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти висловлюють щиру подяку усім учасникам круглого столу за підтримку та плідну працю. Особлива подяка роботодавцям за запрошення до більш тісної взаємодії та пропозицію щодо залучення здобувачів на практику.

https://www.facebook.com/share/p/fyRzuqhBiuPmZqX5/ 

 
Возможно, это изображение текст
 
Возможно, это изображение 11 человек
 
Возможно, это изображение 3 человека, люди учатся и текст «v MAK MAKE MAKI APPE APP»
 
Возможно, это изображение 4 человека, люди учатся и текст
 
Возможно, это изображение 7 человек и текст
 
Возможно, это изображение 7 человек и текст «Recerd СОЦАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: д.яльсть, спрямована 00:19:47 правлн альними процесами oprahizauii задля соцального забезпеченнис стаб.льност социальной безлеки. Основни професийнй практики: управлиння ипроцесами сприятливого для людини социального середовиша: Воптимизаця надання сцίальних послуг; комун.кация лидерство процесй соцального #розроблення .оμнювання cTpaterii сталого розвитку й ПОПИтИкИ менеджменту цίального забезпеченн Ппроектування -проεκ фандрейзинг програм соцального захисту тощо ASVAN GIRY 3ด 0 all Palts CNATA Plンk»
 
Возможно, это изображение 6 человек и текст
 
Возможно, это изображение 4 человека, телевизор и текст
 
Возможно, это зарисовка (2 человека и текст)
 
Возможно, это зарисовка (2 человека и текст)