Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Архів

Загальна площа музейного приміщення становить майже 337 м. кв. Створений музей з врахуванням загального контексту історичного поступу України, адже історія становлення і розвитку університету тісно пов’язана з розвитком країни.  Водночас приділено ключову увагу максимально повному відображенню історії виникнення, розвитку та сучасного становлення  КНЕУ, як провідного закладу вищої економічної освіти. 

 

В Музеї історії КНЕУ регулярно проходять загальні оглядові та тематичні екскурсії, організовано прийом делегацій з інших українських та зарубіжних ВНЗ, високопосадових осіб. Окрім цього Музей ініціює проведення тимчасових тематичних виставок, зустрічей з цікавими особистостями, ветеранами Великої вітчизняної війни. Музейна експозиція активно використовується в процесі вивчення студентами курсу «Історія економіки та економічної думки» забезпечуючи наочність навчального процесу, що підвищує рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. Постійно здійснюється робота з пошуку нових матеріалів з історії нашого університету, чимало з яких відображають загальне тло економічної науки та історичного поступу України на різних етапах.

  центральна частина експозиції

Історія музею

Київський національний економічний університет з часу свого заснування був центром з узагальнюючих досліджень розвитку господарського комплексу України загалом (та окремих його складових). Зокрема вже у 1907 р. група співробітників Київських вищих комерційних курсів (від яких веде свою історію наш університет) та їх перший директор М.В. Довнар-Запольський ініціювали створення Комісії із заснування Музею товарознавства. Він розпочав свою роботу вже у відкритому на базі Курсів Київському комерційному інституті (ККІ) з 1909 р. завдяки підтримці директора  і низки  викладачів (О.О. Русова, П.Р. Сльозкіна, А.І. Ярошевича та ін.), котрі жертвували музею як експонати, так і надавали фінансову підтримку для його повноцінного функціонування. Музей товарознавства ККІ напередодні Першої світової війни став одним із кращих з-поміж музеїв Києва, а за профілем своїх експозицій, які відображали історію та сьогодення господарського комплексу України, йому не було рівних. Попри значні збитки, завдані Музею 

під час Першої світової війни та українських визвольних змагань, його вдалось зберегти і він продовжував функціонувати в інституті до 1934 р., коли під час переведення інституту до Харкова, його музейні колекції були передані Київським міським музеям.

 

У повоєнний час до ідеї заснування музею в інституті повернулись, але тепер вже музею історії закладу, оскільки тільки музей міг виступати осередком нагромадження матеріалів та інформації з історії ВНЗ, а також їх систематизації, опрацювання та ознайомлення із ними загалу. При цьому музей міг суттєво допомогти в унаочненні окремих складових навчального процесу, прийомі різних делегацій, у проведенні культурно-просвітніх та інших заходів. Тож у 1970, 1980 та на початку 1990-х років приймались постанови щодо заснування  музею у структурі КІНГу. Однак відсутність фахівців, достатньої кількості експонатів, гідного помешкання для експозиції та фінансування ускладнювали виконання цього завдання. Влаштовувались періодично тимчасові виставки історичних матеріалів, деякий час на загальних засадах функціонувала історична кімната (ауд. 102), облаштована саморобними фотостендами. Але для проведення колективних заходів цього було явно замало.

 

Лише у 2008 р. керівництвом університету було прийнято рішення щодо створення Музею історії університету як структурного підрозділу. Після проведення робіт з облаштування приміщення Музею, розробки і затвердження концепції експозиції Музею, нагромадження, систематизації та опрацювання матеріалів, які могли бути представлені в його експозиції, з 23 квітня 2009 р. Музей історії КНЕУ розпочав свою роботу.

Про ювілеї закладу та створення музею історії можна почитати в університетській  газеті «Економіст» Грудень-Січень 2012-2013 р.

 

Відвідання музею випускниками планового ф-ту 1984 р випуску (07.06. 2014р)


 

Керівництво музею:

Квітень 2017 -  червень 2022 

Директор Музею історії КНЕУ імені Вадима Гетьмана

  САЦЬКИЙ Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних технологій КНЕУ,

екскурсовод – Рінгіс Людмила Йосипівна

Зберігач фондів Плетяк Валентина


Вересень 2008 - березень 2017

Директор Музею історії КНЕУ імені Вадима Гетьмана

–  ЧУТКИЙ Андрій Іванович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та теорії господарства

 

екскурсовод – Кондрат Олександр Борисович, (кандидат економічних наук, доцент кафедри історії та теорії господарства).

Пом. директора – Рінгіс Людмила Йосипівна

(голова правління культурологічного клубу «Дорогами до прекрасного», член Національної спілки журналістів України).

Зберігач фондів – Гавриленко Юлія Олександрівна.

Остання редакція: 20.02.24