Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Нормативно-правова база

Музей історії університету засновано наказом ректора університету № 545 від 12.09. 2008 р.

 

У своїй діяльності Музей історії університету керується Законом України «Про музеї і музейну справу» від 29.06. 1995 р. (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2120-III (2120-14) від 07.12. 2000 р., № 2-3, ст.10, № 2905-III (2905-14) від 20.12. 2001 р., № 12-13, ст.92 № 380-IV (380-15) від 26.12. 2002 р., № 10-11, ст. 86 № 594-IV (594-15) від 06.03.2003р., № 24, ст.159 № 1344-IV (1344-15) від 27.11. 2003 р.) та Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06. 2000 р. № 1841-III, Постановою Кабінету Міністрів України№ 1147 від 20.07. 2000 р. «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» (із змінами внесеними 23.03. 2014 р.), Наказом МОН України № 640 від 04.09. 2006 р. «Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», «Інструкцією з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток державної частини музейного фонду України», розробленою Міністерством культури України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність музейних установ.

Музей історії університету має розроблені відповідно встановленим МОН та Мінкультури вимогам й офіційно затверджені «Уніфікований паспорт», «Положення», «Тематико-експозиційний план», «Книги надходжень» (основних та допоміжних матеріалів), «Опис експозиції». Вся документація оновлена у 2014 р. відповідно до наказу ректора № 687 від 22.10. 2014 р. У спеціальній книзі ведеться реєстрація відвідувачів.

Повна офіційна назва– Музей історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (скорочена – Музей історії університету).

 

Остання редакція: 29.08.23