Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДР №5/2023-г «Розробка методології аналізу ринку консалтингових послуг в Україні та її апробація у 2023 році»

У науково-дослідній госпдоговірній роботі №5/2023-г «Розробка методології аналізу ринку консалтингових послуг в Україні та її апробація у 2023 році», яка виконувалася на замовлення ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОНСУЛЬТАНТІВ З УПРАВЛІННЯ» (виконавці проф., д.е.н. Верба В.А., проф., д.е.н. Кизенко О.О., доцент, к.е.н. Востряков В.А., доц., к.е.н. Гребешкова О.М.) проведено дослідження ринку консалтингових послуг в Україні за розробленою авторською методикою (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Двокомпонентний методичний підхід щодо дослідження ринку послуг з управлінського консультування в Україні» автори О. О. Кизенко, В. А. Верба, О. М. Гребешкова.  №120715 від 24.07.2023 р.) 

В рамках виконаного дослідницького проєкту проведено порівняльний аналіз методів оцінювання ємності та структури ринку консалтингових послуг, методологічних положень та інформаційної бази для визначення обсягу доходів консалтингових компаній, які діють у сфері управлінського консультування відповідно до європейських та глобальних класифікаторів цього виду діяльності. У результаті проведених досліджень розроблено методику обчислення обсягу ринку управлінського консультування відповідно до вимог European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO), визначено методи збору та обробки первинної інформації, проведена їх апробація. Розроблені анкети для опитування та проведення глибинного інтерв’ю, що дозволило їх використати для оцінювання ємності ринку менеджмент консалтингу Україні, оцінити динаміку зміни його сегментів,  провести аналіз структури ринку за продуктами, галузевою приналежністю клієнтів з метою прогнозу динаміки попиту на консалтингові послуги. В процесі аналізу виявлено глобальні та регіональні тренди розвитку менеджмент консалтингу, визначено тенденції  в клієнтських запитах та консалтингових продуктах. Виконання дослідницького проєкту здійснювалася та такими етапами: 

  •  Ідентифікація переліку консалтингових продуктів на ринку України відповідно вимог FЕACO (вибіркове обстеження потреб вітчизняного бізнесу);  
  • Розробка каталогу відповідності консалтингових послуг за вимогами FЕACO та Класифікатором видів економічної діяльності України; 
  • Розробка анкети для вибіркового обстеження підприємств; 
  • Розробка методології дослідження консалтингового ринку в Україні та її апробація за даними 2023 року. 

 

Остання редакція: 17.01.24