Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДР № 0122U001990 «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації»

НДР: «Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації»

Номер державної реєстрації: 0122U001990

Науковий керівник: директор Інституту управлінського консультування, д.е.н., професор Верба В.А.

Термін виконання: з 09.2021р. по 03.2023р.

Наукові результати:

  • досліджено проблематику функціонування вітчизняних підприємств під час воєнного стану, узагальнено запити на консалтингову допомогу для малих і середних підприємств різних сфер бізнесу;
  • сформовано портфель управлінських інструментів та консалтингових технологій, що мають сприяти розвязанню проблем з оновленням маркетингової стратегії, трансформацією бізнес-моделями в умовах ринкових змін, релокації бізнесу, викликах воєнного часу;   
  • розроблено методичні і практичні рекомендації щодо впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток. За результатами аналітичних досліджень розроблено методичні та практичні рекомендації щодо розробки проєктів розвитку, обгрунтуванню їх фінансової привабливості та підготовки для зовнішніх фінансових партнерів, участі у грантових програмах.

 

У 2022-2023 роках відбувалося дослідження адаптації українських компанії в умовах війни, зміна їх стратегічних орієнтирів, векторів розвитку. Результатами дослідження стали 1) виявлення проблем функціонування підприємств на різних фазах війни, аналіз стратегічних альтернатив та критеріїв їх вибору, узагальнення досвіду реалізації стратегій виживання українських підприємств в умовах війни. Аналітичне дослідження було виконано на основі узагальнення результатів опитування, проведеного СМС Ukraine в рамках проекту «Консультаційна підтримка малого та середнього бізнесу України в кризовий період, викликаний війною», інтерв'ювання.

  •  На основі аналізу відповідей понад 500 представників українських підприємств з усіх регіонів країни виявлено актуальні проблеми функціонування українського бізнесу після 24 лютого 2022 року. Проаналізовано динаміку економічних результатів діяльності підприємств, визначено структурні зміни їх контрактних портфелів, виявлено практику повного або часткового переміщення бізнесу, описано поточні проблеми діяльності вітчизняних компаній.
  • Доведено, що малий і середній бізнес має значний рівень адаптації і здатний відновити свою роботу протягом 3-5 місяців навіть в умовах критичного відтоку робочої сили, тотального розладу інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів.  Потенційними векторами розвитку є зміни в продуктовому портфелі компанії, логістичних ланцюжках, структурі контрактів, збереження гідних умов праці та соціальна підтримка співробітників.

 

В рамках реалізації цього проєкту співробітники Інституту управлінського консультування були залученими для розробки методології надання послуг за концепцією Uber, зокрема для розробки консалтингових продуктів за напрямами  стратегічний, операційний, фінансовий та маркетинговий консалтинг. Розроблена Інноваційна методологія Uber Consulting Emergency (#CMC4Ukraine) – стандартизований пакет консалтингових послуг для бізнесу, яка була реалізована для виконання консалтингових проєктів для понад 400 українських компаній, отримала  престижну винагороду Constantinus International Award. Реалізація консалтингових проєктів за розробленою методологією була визнана Міжнародним комітетом Фонду імені Габріеля Аль-Салема нагородою за досконалість у консалтингу 2023 у категорії «Глобальне лідерство».

 

 

Проєкт реалізовано у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління (СМС Ukraine) в рамках проекту «Консультаційна підтримка малого та середнього бізнесу України в кризовий період, викликаний війною», що фінансувалося Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Працівники ІУК були залучені до виконання 26 консалтингових проєктів підтримки українських підприємств малого і середнього бізнесу в рамках  проєктів:

  “Access to finance and MSME resilience support in Ukraine”(for Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.)

“The project Business Development Services provided to Ukrainian MSME in crisis due to the ongoing war”for Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  “Sustainability support program of Mykolaiv business "Toward the Recovery"for All Ukrainian public organization "Ukrainian association of business support centers" (UABSC)

Результати дослідження були презентовані на міжнародній наукової конференції16 травня 2023 року на 7th FEB International Scientific Conference 2023 «Strengthening resilience by sustainable economy and business – towards the SDGs» University of Maribor Faculty of economic and business.

У співпраці з Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління (СMC-Ukraine) розроблено методичний інструментарій надання консалтингових послуг зі стратегічного, операційного та фінансового консалтингу в межах проєкту «Консалтингова підтримка малого та середнього бізнесу України в кризовий період, спричинений війною» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національного проєкту Дія бізнес (https://business.diia.gov.ua/consulting-support) (квітень -грудень 2022 р).

Проведено дослідження трансформації бізнес-моделей вітчизняних компаній в умовах війни, зміни їх векторів розвитку при формуванні експортних стратегій, можливостей інтеграції в європейське бізнес-середовище. Розроблено моделі виходу на експортні ринки для швейних підприємств, трансформації їх операційної системи та системи продажів.

Остання редакція: 12.03.24