Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Науково-дослідні проєкти

Звіт про результати роботи Інституту управлінського консультування у 2023 році

Результати дослідження ринку управлінського консультування в Україні у 2023 році 

Дослідження стану та тенденцій розвитку українського бізнесу.  Анкетування українських компаній. 

У 2021 році НДІ управлінського консультування відкрив ініціативну тему НДР«Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України в умовах цифровізації» під керівництвом д.е.н., професора Верби В.АНомер державної реєстрації: 0122U001990, термін виконання: з 09.2021р. по 03.2023р. 

Наукові результати:

 

  • досліджено проблематику функціонування вітчизняних підприємств під час воєнного стану, узагальнено запити на консалтингову допомогу для малих і середніх підприємств різних сфер бізнесу;
  • сформовано портфель управлінських інструментів та консалтингових технологій, що мають сприяти розв'язанню проблем з оновленням маркетингової стратегії, трансформацією бізнес-моделями в умовах ринкових змін, релокації бізнесу, викликах воєнного часу;  
  • розроблено методичні і практичні рекомендації щодо впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток. За результатами аналітичних досліджень розроблено методичні та практичні рекомендації щодо розробки проєктів розвитку, обґрунтуванню їх фінансової привабливості та підготовки для зовнішніх фінансових партнерів, участі у грантових програмах.

У 2022-2023 роках проведено аналітичне дослідження у партнерстві з СМС Ukraineв рамках проекту «Консультаційна підтримка малого та середнього бізнесу України в кризовий період, викликаний війною», інтерв'ювання.

  • · На основі аналізу відповідей понад 500 представників українських підприємств з усіх регіонів країни виявлено актуальні проблеми функціонування українського бізнесу після 24 лютого 2022 року.Проаналізовано динаміку економічних результатів діяльності підприємств, визначено структурні зміни їх контрактних портфелів, виявлено практику повного або часткового переміщення бізнесу, описано поточні проблеми діяльності вітчизняних компаній.

  • ·Доведено, що малий і середній бізнес має значний рівень адаптації і здатний відновити свою роботу протягом 3-5 місяців навіть в умовах критичного відтоку робочої сили, тотального розладу інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів.  Потенційними векторами розвитку є зміни в продуктовому портфелі компанії, логістичних ланцюжках, структурі контрактів, збереження гідних умов праці та соціальна підтримка співробітників.

Інститут управлінського консультування КНЕУ проводить прикладне дослідження:«Розробка та впровадження інноваційних управлінських технологій на підприємствах України», метою якого є обґрунтування методологічних засад і механізмів практичної реалізації управління розвитком сучасних українських підприємств, розроблення методологічного та прикладного забезпечення ефективного використання управлінських технологій розвитку підприємств в умовах постіндустріальної економіки.

Дослідження спрямоване на формування методологічних засад і механізмів розробки і практичної реалізації управлінських технологій розвитку підприємств на засадах його стратегічної орієнтації та процесного підходу до структурної організації, а також розробку рекомендацій щодо удосконалення системи управління розвитком в умовах турбулентних змін соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні.

Проект передбачає розробку методичних і практичних рекомендацій активізації впровадження на українських середніх і малих підприємствах інноваційних управлінських технологій, що забезпечують їх розвиток на основі дослідження методів створення і впровадження управлінських інновацій на підприємствах (на матеріалах сучасних українських підприємств різного масштабу, галузевої приналежності, бізнес-профілів). За результатами аналітичних досліджень передбачається розробити методичні та практичні рекомендації щодо розробки (адаптації) та  впровадження структурних й процесних змін в господарюючих організаціях, що дозволять виявляти проблемні зони функціонування і розвитку українських підприємств, визначати потенціал і вектори їх розвитку,  формувати систему управління розвитком, розробляти і реалізовувати проекти розвитку з метою впровадження сучасних управлінських технологій.

Аналітичний звіт за 2014/2015 рік "ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ".pdf

Аналітичний звіт за 2019 рік "ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ"

Остання редакція: 12.03.24