Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою

Транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою затверджено Вченою радою Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (протокол №4 від 27 травня 2019 р.):