Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стандарт компетенцій

Процеси інтернаціоналізації управлінського консалтингу за умов глобалізованої економіки створили необхідні передумови для впровадження стандартизації консалтингових послуг.  Стандартизація консалтингової діяльності має визначити правила, інструкції, сформувати характеристики консалтингових продуктів, послуг або їх результатів з метою досягнення усіма учасниками процесу консультування консенсусу.

Формування стандартів для сфери управлінського консультування має призвести до: а) створення еталонних принципів діяльності членів професійної спільноти; б) подолання бар’єра закритості і непрозорості консалтингового процесу; в) зниження ризиків консультування, транспарентності у взаємовідносинах «консультант — клієнт»; г) підвищення рівня його професіоналізації; д) зростання якості консультування; е) інформаційної відкритості до кращих практик менеджмент-консалтингу; ж) розширення доступу національних консалтингових компаній до таких сегментів ринку, як консультування державного сектору, виконання міжнародних проектів.

         Сьогодні професійна діяльність консультантів з управління регламентується стандартам компетенцій CMC Competence Framework

Інститут управлінського консультування КНЕУ розділяє і поширює  міжнародні професійні стандарти менеджмент консалтингу,    етичні норми професійної поведінки. Ключовим завданням ІУК є професійний розвиток цієї сфери діяльності в Україні, формування методології управлінського консалтингу, поширення міжнародних стандартів діяльності консультантів.

 

 

Остання редакція: 13.02.24