Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мамонова Ганна Валеріївна

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи:25 років
Біографія:

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю  01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (факультет кібернетики КНУ ім.. Т.Шевченка, СВР Д 26.001.35.) 

22.02.2007 р. Тема к.д.  «Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації» Науковий керівник академік НАН України д.ф.м.н., Королюк В.С.

Освіта

1988 - 1993 р. Київський університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, спеціальність «математик-викладач».

2000 - 2003 р. Академія держаної податкової служби України, заочний факультет, спеціальність «фінансист»,

1997-2000 рр. аспірантура Інституту математики НАН України

2008-2010 рр. – докторантура Національного університету ДПС України

Сфера наукових інтересів: Економіко-математичне моделювання, Теорія випадкових процесів.

Викладає: Лінійна алгебра та аналітична геометрія; Теорія ймовірностей та математична статистика; Випадкові процеси; Спеціальні розділи математики; Теорія ігор (вибіркова); Задачі прикладного системного аналізу; Прикладна стохастична математика (вибіркова).

Стажування та підвищення кваліфікації.

1.Дистанційні технології в освітньому просторі університету Інститут післядипломної освіти ДВНЗ«КНЕУ ім. В.Гетьмана» Свідоцтво № 12СС 02070884/065739-18 від 18.05.2018.

2.Сертифікати Cisco Networking Academy®

Introduction to Cybersecurity course  від 08.07.2018

Cybersecurity Essentials course від 14.08.2018.

3. Український відкритий університет післядипломної освіти при ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Курс «Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців» (1 кредит ECTS, 30 годин). Сертифікат № 909/20-ВУ, виданий 30 грудня 2020 року.

4.Підвищення кваліфікації в сфері застосування проєктного підходу та формування бюджету. Учасниця циклу вебінарів «Грантві проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету». Фундація Центрально Європейська Академія Навчать та Сертифікації  (CEASC). Березень 2021 Сертифікат № 0567.21. 30 годин, 1 кредит ECTS.

5.Підвищення кваліфікації в сфері застосування проєктного підходу та  розробки проєктів до дотаційних джерел фінансування «Написання проєктів. Фонди ЄС» Фундація Центрально Європейська Академія Навчать та Сертифікації  (CEASC). Квітень  2021 Сертифікат № 0645.21.  32 години, 1 кредит ECTS.

6. Український центр оцінювання якості освіти. Курс «ЗНО. Теорія та практикарозроблення і рецензування тестових завдань». 38 годин  1,2 кредити ECTS. Термін проходження лютий – квітень 2021. Наказ  УЦОЯО від 30.06.2021 р. № 113.

7. Сертифікат В2 (Англійська мова) Міжнародний екзамен з англійської, Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) – Reference Number 186BG0059596Accreditation Number 500/7558/5 Date 11.05.2022.

8. Запрошений дослідник у програмі екстреної допомоги для науковців та студентів, які знаходяться в групі ризику після вторгнення Росії в Україну на базі Міжнародного дослідницького центру нейроінтелекту  Токійського університету, Японія, 01.08.2022 – 31.07.2023

9. Літосвіта. Річна програма: письменницька майстерність. К-ть годин 140. 1жовтня 2021 – 27 серпня 2022 р. 

Співпраця

1.  Автор статей до Великої української енциклопедії

https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93._%D0%92.

2. Експертка  Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти (ЗНО та НМТ з предмету Математика)

3. Учасник міжнародної команди сайту Kotoboo (Зона відповідальності – переклад сайту українською мовою 2022-2024 рр)   https://kotoboo.org/index.php/theteam/

4. Учасник міжнародного проекту Дитяча Герніка (Зона відповідальності – координація створення Дитячої Герніки в Київській області, 2023 -  2024 рр.)  https://www.kids-guernica.org/archive

5. Письменниця, автор ідеї та сценарію до мультидисциплінарного освітнього коміксу «Блез Паскаль та Комбінаторика», видавництво Vovkulaka  https://www.vovkulaka.net/comics/blez-pascal-i-combinatoryka/

Scholar Google: 

 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nJ94e0EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID:  Researcher ID: https://orcid.org/0000-0001-5847-2076

Scopus Author ID:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56632959200

Publons:   https://publons.com/researcher/3120392/ganna-mamonova/

 

ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Ganna-Mamonova

h-індекс: 1 (Scopus)  h-індекс: 10 (Google Scholar)