Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

 

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціямагістр з економіки
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяці / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"
Портфоліо освітньої програми

 

Керівник програми – Садовник Олександр Володимировичдоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва. Ел.пошта: sadovnyk@kneu.edu.ua 

 

Місія програми: підготовка економістів, які володіють сучасними знаннями і навичками з агробізнесу та агротрейдингу.

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Передбачає формування умінь аналізу даних та ведення досліджень, управління економічними процесами на підприємствах агробізнесу різних типів, здійснення торгових операцій з аграрною продукцією, управління ризиками та вартістю підприємств агробізнесу.Особливості програми

Програма реалізується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями, консалтинговими й аналітичними центрами, професійними асоціаціями, інвестиційними компаніями, провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності до системного мислення. Це означає, що ключовим є набуття поглиблених знань у різних функціональних областях підприємництва, які дозволяють швидше пристосовуватися до нових завдань на основі активного обміну інформацією з контрагентами інших сфер діяльності підприємства.

 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

Випускники здатні виконувати професійну економічну роботу як на управлінських посадах в компаніях, які як безпосередньо займаються агробізнесом (різних типів власності, спеціалізації та масштабу), так і які обслуговують та мають тісні професійні контакти з агробізнесом (логістика, фінансовий, страховий, IT- сектор, трейдинг тощо), Крім цього випускники можуть працювати в органах державного та муніципального управління, в освітніх, наукових, консультаційних, консалтингових організаціях, або продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за програмами PhD.


Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" (спеціальність 051 "Економіка") 


 

Остання редакція: 28.09.23