Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана оголошує конкурс на заміщення вакантних посад по таких кафедрах02 Липня 2024р.

Оголошення розміщено у газеті «Голос України» від 02.07.2024 № 70 (122).

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана оголошує конкурс на заміщення вакантних посад по таких кафедрах: 

кафедра інформатики та системології: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра інформаційних систем в економіці: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра математичного моделювання та статистики: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра системного аналізу та кібербезпеки: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра політичних технологій: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра теоретичної юриспруденції: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (0,75 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра аудиту: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.),професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра фізичного виховання: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), старший викладач (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), старший викладач (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.),кафедра вищої математики: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);  кафедра комерційної діяльності і логістики: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра іноземних мов факультету маркетингу: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), старший викладач (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра фінансів імені Віктора Федосова: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (0,75 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра корпоративних фінансів і контролінгу: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.),доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра іноземних мов факультету фінансів: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), старший викладач (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра банківської справи та страхування: професор (0,75 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (0,75 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (0,75 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра бізнес-економіки та підприємництва: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра економічної теорії: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), старший викладач (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра менеджменту: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації: доцент (французька мова, 1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра німецької мови: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра міжнародної економіки: професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), професор (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра міжнародного менеджменту: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра європейської економіки і бізнесу: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.) доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра педагогіки та психології: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.);кафедра соціології: завідувач кафедри (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.); кафедра соціоекономіки та управління персоналом: доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.), доцент (1 од., вакантна з 01.09.2024 р.). 

Термін подання документів – 30 днів від дня опублікування оголошення. До заяви на ім’я ректора Університету додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про освіту, наукові ступені та вчені звання, завірені у встановленому порядку, список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.

Адреса університету: 03680, м. Київ, проспект Берестейський, 54/1.

Контактні телефони: 371-62-80.

Документи подаються до відділу кадрів (кімн. 110, 119 1-го корпусу). Адреса університету: 03680, м. Київ, проспект Берестейський, 54/1.

Контактні телефони: , 371-62-80.

Ознайомтеся, будь ласка, з «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (на сторінці Вченої ради Університету http://kneu.edu.ua/ua/University_en/vr/ за посиланням https://drive.google.com/file/d/131v7Hi64tqKK5K65TWROTIc3dOUOgM0O/view Повідомляємо також, що перелік необхідних документів можна знайти на сайті Університету у розділі «Вчена рада Університету», у рубриці «Конкурс на заміщення вакантних посад на кафедрах Університету» 

Зразок заповнення заяви для участі у конкурсі, зразок оформлення списку наукових та навчально-методичних праць науково-педагогічного працівника, зразки висновків щодо пропозиції кандидатур претендентів на посади, зразки інших документів щодо обрання на посади можна подивитися на сайті Університету за у розділі «Вчена рада Університету», у рубриці «Конкурс на заміщення вакантних посад на кафедрах Університету».