Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОРАДЧИЙ ПІДКОМІТЕТ ФОтаПМ, СЕКЦІЯ "ОБЛІК І АУДИТ"

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОРАДЧИЙ КОМІТЕТ КНЕУ
Положення про професійний дорадчий комітет

Професійний дорадчий комітет створений з метою покращення якості підготовки здобувачів та врахування потреб роботодавців у процесі навчання.

Участь компаній в комітеті реалізується через делегованих ними працівників, які є експертами у відповідних сферах професійної діяльності.

Координатором за спеціальністю «Облік і аудит» на рівні факультету обліку та податкового менеджменту  є Олена ЦЯТКІВСЬКА

Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу з метою ефективної комунікації у 2022-2023 навчальному році почала співпрацю з Професійним дорадчим підкомітетом факультету обліку та податкового менеджменту  за секцією "Облік і аудит", як дорадчої структури, задачею якої є консультування проєктної групи щодо вимог ринку праці до компетентностей фахівців з обліку і аудиту бізнес-організацій різних видів діяльності, рецензування як самої освітньої програми "Облік і аудит" бакалаврського рівня вищої освіти, так і окремих її складових, а також модифікація та удосконалення навчальних планів.

До складу професійно-дорадчого підкомітету "Облік і аудит" увійшли наступні зацікавлені стейкхолдери – представники фахових і професійних організацій:
Аудиторська палата України
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
Асоціація Міжнародних Професійних Бухгалтерів (АІСРА/СІМА)
CFRR Центр реформ фінансової звітності
ПрАТ «КПМГ Аудит»
ТОВ "БДО"
ТОВ «Аудиторська фірма «МООР СТІВЕНС»
ТОВ «Бритиш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна
ТОВ «Ейч Ел Бі Юкрейн»
ТОВ «Клуб сиру»
ТОВ «Міжнародна Інвестиційна Компанія «Старт»
ІТ компанії «CaseWare Ukraine»
ІТ компанії «IS-Pro»

Запрошуємо компетентних фахівців з обліку і аудиту долучитися до складу професійного дорадчого підкомітету секція "Облік і аудит".
Якщо маєте пропозиції - пишіть на електронну адресу із зазначенням теми листа "Щодо професійного дорадчого комітету".

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, Дегтярівська, 49Г
Розташування: 2 корпус, 3 поверх
E-mail: fopm@kneu.edukopd@kneu.edu.ua
або за телефоном 38 067 378 62 38
(заступник декана факультету обліку та податкового менеджменту, к.е.н., доц. 
Олена ЦЯТКОВСЬКА)

Дякуємо про співпрацю.