Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Цятковська Олена Віталіївна

Кафедра:Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:8 років
Біографія:

Цятковська Олена Віталіївна - к.е.н.,доц.,  доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу

Гарант освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні  вищої освіти "Соціальне забезпечення" за спеціальністю 232 «Соціальне забезпечення» КНЕУ ім. В. Гетьмана
 
ORCID:0000-0001-8825-9778 
ОСВІТА:
2008-2013 р.р. - навчалася у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту» (диплом з відзнакою).
2013-2016 р.р. – навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
У 2016 р. отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. 
У 2021 р. отримала вчене звання доцента.
У вересні 2023 року вступила до докторантури Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 
Дипломований спеціаліст з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (АССА) (CertIPSAS) (з 2020)
 
ДОСВІД РОБОТИ:
 • З вересня 2016 року по 24 січня 2021 року  працювала на посаді доцента кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
 • З 25 січня 2021 року по цей час доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу.
 • З грудня 2017 року по цей час виконує обов'язки заступника декана факультету обліку та податкового менеджменту.
 • Має практичний досвід на посадах бухгалтера та заступника головного бухгалтера на підприємствах та установах державного сектору.
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • 2018-2019 рр. – пройшла підготовку в Київській школі економіки за програмою «Управління публічними фінансами» в обсязі 132 години /4,4 кредиту ЄКТС (сертифікат про підвищення кваліфікації від 23.06.2019р.);
 • 03.03.2021 – 28.04.2021 - Мовний бренд сучасного професіонала в Інституті післядипломної освіти, КНЕУ імені Вадима Гетьмана в обсязі 120 годин (4 кредити ЄКТС) (Свідоцтво 12СС 02070884/070159-21 Реєстраційний номер 90 від 28.04.2021 р.);
 • 01.03.2021-28.05.2021An general English course, Scientific Center of Innovative Researches (Tallinn Estonia) в обсязі 120 годин (4 кредити ЄКТС) (Сертифікат GEC №00141 від 28.05.2021);
 • 21-23 червня 2021«Development of scientific and practical approaches in the era of globalization», The XІX International Scientific and Practical Conference, Boston, USA в обсязі 12 годин (0,4 кредита ЄКТС) (Міжнародний Сертифікат учасника від 23.06.2021);
 • 17-19 вересня 2021ToT: Training of trainers, Комʼюніті Прогресильні в обсязі 21 година (0,7 кредита ЄКТС) (Сертифікат №51-2021 від 19.09.2021);
 • 27-28 вересня 2021Круглий стіл в рамках розширеного засідання підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права, Підкомісія зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в обсязі 16 годин (0,55 кредита ЄКТС) (Сертифікат НМК-071 №0041 від 28.09.2021);
 • 09-10 грудня 2021«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячена 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», VІІМіжнародна науково-практична конференція, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» м. Київ в обсязі 15 годин (0,5 кредита ЄКТС) (Сертифікат №108 від 10.12.2021);
 • 20 травня 2022Круглий стіл на тему: «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки України», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в обсязі 7 годин (0,25 кредита ЄКТС) (Сертифікат №29 від 20.05.2022);
 • 23-27 січня 2023 р. Наукове стажування в Сопотській академії суспільних наук (м.Сопот, Польща) в обсязі 20 годин (0,7 кредита ЄКТС) (Міжнародний сертифікат від 27.01.2023);
 • 08-12 травня 2023 р.Наукове стажування в Сопотській академії суспільних наук (м.Сопот, Польща) в обсязі 20 годин (0,7 кредита ЄКТС) (Міжнародний сертифікат від 12.05.2023);
 • червень 2023 -  пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з обліку та фінансів в обсязі 30 годин (1 кредит ЄКТС) Сертифікат;

НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:

За багаторічну сумлінну працію та високий професіоналізм у підготовці фахівців з обліку, аудиту та оподаткування була нагороджена подяками, грамотою та почесними грамотами ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима" у 2017, 2018, 2019, 2021 роках.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена:
 • Подякою Міністерства освіти і науки України (2020 р.)
 • Грамотою Міністерства освіти і науки України (2023 р.)