Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ОБЛІК І АУДИТ"

 
Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"          Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"
Освітня кваліфікація – бакалавр обліку і оподаткування
Освітньо-професійна програма "Облік і аудит"

 

  ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОПП "ОБЛІК І АУДИТ":
 
   МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ":
КНЕУ цифровий (інформаційне забезпечення освітнього процесу)
Матеріальна база КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 2023 (відео)
Матеріально-технічна база КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 2023 (фото)
Фото спеціального обладнання та інфраструктури КНЕУ для осіб з особливими потребами
Спеціалізовані комп'ютерні лабораторії з ліцензованим ПЗ для ОПП факультету ОПМ
Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського (віртуальна екскурсія)
ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ДЛЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
                       КНЕУ             ФОПМ                КБОтаК + гарант

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ОБЛІК І АУДИТ"

  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРО НАВЧАННЯ НА ОПП "ОБЛІК І АУДИТ"  
 
  ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" НА ТИЖНІ ВІДРИТИХ ДВЕРЕЙ ФОПМ 
   
2021                      2022                          2023                      2024

 
   ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП "ОБЛІК І АУДИТ" НА ДНІ ВІДРИТИХ ДВЕРЕЙ КБОтаК
  
2023                          2024
 
 
  HUB ЮНОГО БУХГАЛТЕРА
  2023                        2024