Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Менеджмент проєктів і консалтинг"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціямагістр менеджменту
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяці
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Менеджмент проєктів і консалтинг"
Портфоліо освітньої програми

 


Остання редакція: 08.03.24
Мета освітньої програми «Менеджмент проєктів і консалтинг»

Цілі  освітньої програми -  підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту, що передбачає проведення досліджень та впровадження інновацій в умовах невизначеності, володіння сучасною методологією та аналітичним інструментарієм розробки та управління проєктами розвитку організацій, а також консалтингової підтримки їх розробки та впровадження.

Освітня програма «Менеджмент проєктів і консалтинг» спрямована на підготовку  професіоналів, здатних виявляти передумови і можливості для розвитку організацій; обґрунтовувати управлінські рішення та проєкти, спрямовані на підвищення ефективності діяльності і розвитку організацій; забезпечувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації; управляти проєктами та здійснювати консалтингову діяльність відповідно до міжнародних стандартів.

Склад проєктної групи

Вероніка Верба, д.е.н., професорка кафедри менеджменту, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, віце президент Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (CMC-Ukraine), професорка Києво-Могилянській бізнес-школі

Денис Ліфінцев, к.е.н., доцент кафедри менеджменту КНЕУ , експерт численних міжнародних проєктів (Globe-2020, Future of Europe тощо), викладач з  досвідом викладання в університетах країн ЄС (Болгарія, Румунія, Португалія)

Вікторія Ліщинська, к.е.н., доцентка кафедри менеджменту КНЕУ, Експертка з проєктного менеджменту в міжнародних освітніх проєктах і програмах (проєкт CreativeSpark, програми SDGInnovationAcceleratorforYoungProfessionals, USAIDАГРО.

Алла Осокіна, к.е.н., доцентка кафедри менеджменту КНЕУ, викладач Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований тренер-консультант в сфері практик оптимізації бізнесу на основі ощадливого виробництва

Ольга Щербина, к.е.н., доцентка кафедри менеджменту КНЕУ, авторка та викладачка програми "Менеджмент: мистецтво управлінських рішень" в Києво-Могилянській бізнес-школі, в минулому директорка з управління персоналом в українській компанії. 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Менеджмент проєктів і консалтинг»
  • Освітньо-професійна програма  є єдиною в Україні програмою, що забезпечує синергію формування компетентностей відповідно до акредитаційних вимог двох професійних об’єднань – Української асоціації управління проєктами «УКРНЕТ» (UPMA) та Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (СМС Ukraine) дає можливість здобувачам отримати міжнародну професійну сертифікацію “Project Manager Junior”  UPMA  та «Інтерн-консультант» CMC Global.
  • ОП реалізується  потужною командою висококваліфікованих викладачів-однодумців, які мають значний академічний та практичний досвід консалтингової і проєктної діяльності, є визнаними експертами у професійному середовищі, що прагнуть створити унікальний освітній простір для  ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки магістрів  з проєктного менеджменту та управлінського консультування.
  • Практична спрямованість навчання здобувачів та створення середовища для їх професійного розвитку реалізується шляхом вбудови в освітній процес воркшопів, майстер класів, гостьових лекцій  у межах ініціативи «Практикум від професіоналів».
  • Авторське наповнення змісту, інноваційний формат викладання навчальних дисциплін та розмаїття компонент практичної підготовки (тренінг-курси, виконання консультаційного проєкту, проведення комплексного тренінг у форматі виконання консалтингового проєкту на замовлення бізнесу).
  • Залучення до викладання окремих вибіркових навчальних дисциплін експертів-практиків з глибокою спеціалізацією в предметів.
  • Сформована мережа стейкхолдерів - представників топ-менеджменту провідних українських компаній, експертів проєктного менеджменту, консультантів з управління, бізнес-тренерів, викладачів партнерських ЗВО, бізнес-шкіл та корпоративних університетів, які залучені до викладання окремих тем або модулів навчальних дисциплін,  професійного менторингу при виконання консультаційних проєктів, організації стажувань і практики, працевлаштування і кар’єрного розвитку здобувачів.
  • Залученість здобувачів до виконання дослідницьких проєктів в рамках науково-дослідної роботи  Інституту управлінського консультування КНЕУ.
  • Широке міжнародне партнерство, що сприяє інтернаціоналізації ОП, проведенню спільних із зарубіжними університетами занять, дослідницьких та освітніх проєктів.
  • Адаптований  освітній процес до умов офлайн і онлайн навчання, синхронного та асинхронного типів комунікації на базі платформ Moodle та Microsoft Office 365.

 

Детальніше про програму
Відгуки випускників програми