Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Атестаційні справи здобувачів вчених звань доцента та професора