Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оголошення

23 листопада 2017 р. о 10:00 у Конференц-залі 1-го корпусу

відбудеться засідання Вченої ради Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Вручення відзнак Почесного доктора Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ректору Університету Констанц (Німеччина) професору  Ульріху Рюдінгеру

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

2. Контроль виконання рішень Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

3. Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.09.2015 «Про підготовку до обрання нового складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету - Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

4. Підготовка проекту Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції та подання його Конференції трудового колективу Університету Ухвала

Доповідач – Д. Г. Лук’яненко

5. Затвердження переліку спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти Ухвала

Доповідач – Т. Є. Оболенська

6. Затвердження Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.

Доповідач – А. М. Поплюйко

7. Затвердження Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції

Доповідач – А. М. Поплюйко

8. Клопотання щодо присвоєння почесних звань та відзнак науково-педагогічним працівникам Університету

Доповідач – О. Ю. Паценко

9. Затвердження Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції Ухвала

Доповідач – О. Ю. Паценко

10. Затвердження Типового положення про Вчену раду структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції Ухвала

Доповідач – О. Ю. Паценко

11. Затвердження Регламенту Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції Ухвала

Доповідач – О. Ю. Паценко

12. Затвердження Типового положення про структурний підрозділ (навчально-науковий інститут, факультет) Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції Ухвала

Доповідач – А. М. Колодій

13. Про результати роботи робочої групи з впорядкування локальних нормативно-правових актів Університету, які стосуються освітньої діяльності Університету

Доповідач – А. М. Колот

14. Затвердження змін і доповнень до Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання (нова редакція) Ухвала

Доповідач – А. М. Колот

15. Затвердження Порядку створення освітніх програм в Університеті

Доповідач – О. В. Востряков

16. Затвердження Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції

Доповідач – І. С. Каленюк

17. Затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію з інноваційних технологій у туризмі кафедри регіоналістики і туризму

Доповідач – Б. М. Данилишин

18. Різне.

18.1. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – В. Ф. Смолянюк

18.2. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – С.О. Цимбалюк

18.3. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – С.О. Цимбалюк

18.4. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – О.Б. Гаєвська

18.5. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Доповідач – О.Б. Гаєвська

 

Остання редакція: 14.11.17