Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Висоцька Оксана Мілентіївна

Кафедра: Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу
Посада: доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Викладає дисципліни а) бакалаврського рівня«Економіка підприємства» для спеціалізації «Облік і аудит в АПК», для спеціалізації «економіка АПФ» - «Економіка виробництва і переробки сільськогосподарської продукції»«Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», б) магістерьского рівня: «Кількісний аналіз і моделювання аграрних ринків».


Викладачем ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» працює з 2007 року


Навчалася в аспірантурі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» з 2003 р. до 2007 р. Кандидатська дисертація була захищена 4 листопада 2010 р. на тему: «Організаційно-економічний механізм відродження льонарства в підприємствах АПК» і присвоєно ступінь кандидата економічних наук в січні 2011 р.

Вищу освіту здобула в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», закінчивши факультет аграрного менеджменту КНЕУ (економіки агропромислових формувань) у 2003 році. Присвоєна кваліфікація - «магістр з менеджменту організацій»