Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний фінансовий контроль (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни — навчити студентів теоретичним основам та практичним навичкам дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств при здійсненні фінансового контролю суб’єктами державного фінансового контролю.

Завдання дисципліни — використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації державного фінансового контролю в Україні, методичних прийомів і способів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств та набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізій та довідок про результати перевірок.

Остання редакція: 12.09.11