Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналіз господарської діяльності (каф. обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— виробити у студентів уміння та навички кваліфіковано аналізувати господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити способи поліпшення роботи аграрних підприємств України з різними формами власності.

Завдання дисципліни— засвоїти зміст і способи використання інформації для аналізу даних, методику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення аналізу і використання його інформації в управлінні виробництвом.

Остання редакція: 09.09.11

Публікаціі з предмету

  • Аналіз господарської діяльності спеціальність 6.030509 (550 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з науки “Аналіз господарської діяльності” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація «Облік і аудит в АПК »01 Липня 2016 р.
  • Аналіз господарської діяльності спеціальність 6.030504 (533 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки «Аналіз господарської діяльності» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030504 “Економіка підприємств” спеціалізація “Економіка агропромислових формувань”01 Липня 2016 р.
  • Аналіз господарської діяльності (спеціальність 6.030504) (97 KB)Паспорт науки “Аналіз господарської діяльності” для  напряму підготовки 6504  "Економіка підприємства" спеціалізація 6504 "Економіка агропромислових формувань"07 Жовтня 2015 р.
  • Аналіз господарської діяльності (спеціальність 6.030509) (92 KB)Паспорт науки “Аналіз господарської діяльності” для  напряму підготовки 6509 «Облік і аудит» спеціалізація “Облік і аудит в АПК”07 Жовтня 2015 р.