Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз

Мета дисципліни – виробити у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств, робити обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення фінансового стану підприємств. 

 Дисципліна логічно продовжує курси «Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств».

 

Остання редакція: 27.05.15