Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Консолідація фінансової звітності

Мета науки – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності підприємств.

Наука «Консолідація фінансової звітності» має тісний зв¢язок з науками «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств».

Остання редакція: 27.06.15