Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комп'ютерні інформаційні системи а аудиті (АПК)

Мета дисципліни– формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи та технології аудиту на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту.

Завдання дисципліни– оволодіти теоретичними знаннями та набути практичні навички проведення аудиту в комп‘ютерному середовищі, опонувати методи і прийоми організації комп‘ютерних систем в аудиті  за їх видами, рівнями  та функціональним призначенням

Остання редакція: 29.05.13