Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішньогосподарський контроль (каф. Обліку, аналізу і ау-диту в АПК)

Мета дисципліни— формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок організації і методики здійснення внутрішньогосподарського контролю та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств АПК.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами організації внутрішньогосподарського контролю, методичних прийомів і способів дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств та набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізій і довідок про проведення перевірок.

Остання редакція: 12.09.11

Публікаціі з предмету