Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинг (каф. маркетингу)

Метою науки «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями науки є  ознайомлення студентів з відповідними теоретичними понят¬тями, категоріями марке¬тингу, сучасними тенденціями в маркетингу;   опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрям¬ків удосконалення маркетингової діяльності . Предметом дисципліни є філософія і практика підприємницької діяльності, зорієнтованої на задоволення потреб і запитів споживачів.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Маркетинг (1.5 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Маркетинг» (для спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Економічна теорія», «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Прикладна статистика», «Управління персоналом і економіка праці», «Менеджмент» «Професійна освіта (Економіка)»)30 Червня 2016 р.
  • Маркетинг (вибіркова) (1 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Маркетинг» (вибіркова) (для спеціальностей «Комп'ютерні науки» «Соціологія» «Системний аналіз»)30 Червня 2016 р.
  • Маркетинг 6507 (489 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Маркетинг» (для спец 6507 «Маркетинг»)30 Червня 2016 р.
  • Маркетинг (екз) (24.3 KB)паспорт науки  «Маркетинг»30 Червня 2016 р.
  • Маркетинг (23.5 KB)паспорт науки  «Маркетинг»30 Червня 2016 р.
  • Курсова (для студентів III курсу) (184.5 KB)Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт для студентів III курсу напряму 6507 - "Маркетинг".30 Червня 2016 р.
  • Тренінг для студентів 3 курсу напряму підготовки 6507 «Маркетинг» (180.5 KB)методичні матеріали щодо організації проведення тренінгів для студентів 3 курсу напряму підготовки 6507 «Маркетинг»13 Травня 2013 р.