Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління продажем

Мета науки: дати студентам теоретичні знання та практичні навич¬ки щодо формування системи продажу, створення і функціонування маркетингових каналів; теоретико-методологічні аспекти організації продажу для сервісних та промислових підприємств; розробка інформаційного та процедурного забезпечення управління продажем, підходів проведення аналізу витрат системи продажу; управління торговим персоналом. Завдання науки: вивчення сутності та значення управління продажем товарів та послуг, питань розробки та реалізації стратегії і тактики управління продажем, організації ефективної діяльності суб’єктів в маркетингових каналах з продажу. Предмет науки: діяльність суб’єктів ринку з організації, планування, мотивації, контролю та ефективності задоволення споживчого попиту шляхом товарно-грошового обміну.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Управління продажем (635 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  «Управління продажем»30 Червня 2016 р.
  • Управління продажем (84 KB)паспорт   науки  «Управління продажем»30 Червня 2016 р.