Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Регіональна економіка

Метою науки «Регіональна економіка» є формування у студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо науково-методологічних засад функціонування соціально-економічних систем регіонів, узгодження загальнодержавної і регіональної економічної політики та інтересів, ресурсного забезпечення та організаційно-економічних механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників. Основними завданнями навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є засвоєння студентами економічних спеціальностей теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, економічного районування, концептуальних основ державної регіональної політики соціально-економічного розвитку, особливостей сучасної регіональної ситуації в Україні та її складових: соціально-економічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, екологічної ситуації, визначення рівня соціальної напруги в регіонах.

Практичну спрямованість науки слід розглядати як важливу складову формування основних компетенцій — інформаційної, функціональ­ної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної соціальної тощо. Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитись аналізувати наукову інформацію, самостійно знаходити можливі ресурси для розв’язання проблем, моделювати різні ситуації та виробляти стратегію дослідження мети, мати критичне, творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі, завдяки здобутим в процесі навчання знаннєвим і практичним компетенціям.

Остання редакція: 15.12.15

Публікаціі з предмету

  • Регіональна економіка 6Р02 (646 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» 6Р0208 Листопада 2017 р.
  • Регіональна економіка 6Р05 (482.5 KB) методичні матеріали з науки «Регіональна економіка 6Р0508 Листопада 2017 р.
  • Регіональна економіка (всі спец.) (96.9 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» .Дисципліна бакалаврського рівня.11 Липня 2016 р.