Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інфраструктура товарного ринку

Мета дисципліни: оволодіти теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним умінням управління її діяльністю щодо просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізовувати рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери. Завдання навчальної дисципліни: знати сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організації інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування; уміти: самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку як інфраструктури товарного ринку в цілому, так і її окремих підприємств та організацій. Предмет дисципліни — діяльність суб’єктів інфраструктури товарного ринку із забезпечення ефективного функціонування сфери обігу та її інтенсифікації.

Остання редакція: 24.07.17

Публікаціі з предмету